Skip to main content

Forskning är på många sätt likt en lagsport

Nyhet   •   Dec 19, 2013 10:30 CET

Den 3 december utvaldes fyra framstående projekt till Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Det är fyra projektgrupper med framgångsrika forskare som studerar olika ekonomiska frågeställningar. Idag presenterar vi projektgruppen vars förhoppning är att kunna ge svar på exempelvis om individers intuitiva respons är att agera själviskt och kortsiktigt, och om människan endast agerar prosocialt och långsiktigt när vi haft tid att tänka efter. 

Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

Projektledare: Gustav Tinghög
Projektgrupp: Gustav Tinghög (fil. dr)Daniel Västfjäll (professor)Michael Kirchler (professor, Innsbrucks universitet). Dessutom samarbetar gruppen i hög utsträckning med Magnus Johannesson (professor, HHS)(red. anmärkning: Magnus Johannesson har tidigare blivit beviljad finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse) och David Andersson (doktorand).
Lärosäte: Linköpings universitet

Att individer ibland fattar beslut som inte kan förklaras utifrån traditionella nationalekonomiska antaganden om en rationellt kalkylerande homo economicus är väl fastlagt. Psykologiska teorier om två olika system i hjärnan som interagerar med varandra – det snabba intuitiva ”System 1” och det långsamma reflekterande ”System 2” – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Dock vet vi väldigt lite om hur, när och varför intuitivt beslutsfattande skiljer sig från mer analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Detta projekt syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med mätning av biologiska markörer och hjärnaktivitet.

Projektet involverar tre huvudsakliga sätt att experimentellt variera graden av intuitivt respektive reflekterande tänkande: tidspress, kognitiv belastning och hormonbehandling (Ghrelin). Tre olika områden av ekonomiskt beslutsfattande kommer att undersökas: i) prosocialt beslutsfattande, ii) beslutsfattande som involverar risk, iii) beslutsfattande över tid. Genom att studera dessa beteenden är förhoppningen att kunna ge svar på exempelvis om individers intuitiva respons är att agera själviskt och kortsiktigt, och om vi endast agerar prosocialt och långsiktigt när vi haft tid att tänka efter. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare med bakgrund i nationalekonomi, psykologi och neurovetenskap.

Vad är fördelen med att arbeta i grupp?
Forskning är i mångt och mycket en lagsport där det gäller att nyttja varandra styrkor och kompetenser. Detta är speciellt viktigt i en multidisciplinär grupp som vår, där ekonomiska beteenden studeras från lite olika utgångspunkter.

Vad är ert bästa tips för en välmående grupp och ett effektivt grupparbete?
Att vara prestigelös vad gäller status och hungrig vad gäller kunskap. Att våga vara lite småkorkad inför varandra skadar inte heller.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan era respektive personligheter?
Svår fråga men på det stora hela är vi nog ganska lika i kynne och personlighet – Målmedvetna, tjurskalliga och lite dumsnälla. Vad gäller olikheter i personlighet har vi alla våra små egenheter; en av medlemmarna i forskargruppen har till exempel installerat ett ”hemmakontor" inne i badrummet. 

Hur formades den gruppsammansättning som ni idag har?
Vårt gemensamma forskningsintresse har fungerat som den sammanförande kraften. Därefter är det många tillfälligheter som gjort att våra vägar initialt har korsats, som till exempel att Daniel och Gustav började samtidigt vid Linköpings universitet, att Michael av en tillfällighet besökte Linköping i ett annat ärende vid ett särskilt tillfälle, att LAS-regler gjorde att David fanns tillgänglig på arbetsmarknaden och så vidare.

Vad är projektgruppens vision?
Vi vill bygga ett ledande beteende- och neuroekonomiskt forskningscentrum med bas i Linköping. Med hjälp av anslaget från Ragnar Söderbergs stiftelse hoppas vi kunna åstadkomma detta. 

Vilka är individerna i gruppen? Berätta något om er!
Daniel Västfjäll är ett musikaliskt geni och har, utöver ett stort skägg och en professur i kognitiv psykolog, även disputerat i akustik. Har man tur och lyssnar noga kan man ibland höra hans growlande över östgötaslätten. Michael Kirchler är en längdskidåkare av rang. Hans främsta merit är en bronspeng i österrikiska mästerskapen 2009. Gustav Tinghög har med varierad framgång spelat korpeninnebandy. Han är även avlägsen släkting med Joakim ”The African Viking” Noah (center i NBA-laget Chicago Bulls). Magnus Johannesson följer sitt fotbollslag Arsenal slaviskt och gillar att äta en surdegsbaguette med senap, ost och rikliga mängder majonnäs på fredagskvällar. David Andersson är klädd i svart huvtröja året om och samlar på nallebjörnar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy