Skip to main content

Kaffeodlare arbetar mot klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 07:04 CET

218 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar har blivit verifierade enligt Sustainable Agriculture Networks (SAN) klimatmodul. Klimatmodulen hjälper odlare att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser, ökar inlagringen av kol i odlingarna och ökar odlingarnas förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter.

I två år har Rainforest Alliance tillsammans med kaffehandlaren EFICO bedrivit ett utbildningsprojekt för att sprida klimatsmarta odlingsmetoder bland kaffeodlare i Guatemala, Honduras och El Salvador. 438 kaffeodlare har deltagit i projektet och 218 odlingar, som täcker över 3000 hektar, har gått vidare och fått sina odlingar verifierade enligt SAN:s klimatmodul.

Kaffeodlare i Centralamerika upplever idag effekter av klimatförändringarna i form av förhöjda temperaturer, oregelbundna nederbördsmönster och utbrott av skadedjursangrepp och sjukdomar. Detta minskar skördarnas storlek och kvalitet och har stor påverkan på odlarnas försörjningsmöjligheter.

Klimatmodulen är ett frivilligt komplement till det regelverk som används för Rainforest Alliance-certifiering. Genom att följa klimatmodulens regelverk minskar odlarna utsläppen av växthusgaser, anpassar sina odlingar till ett förändrat klimat och ökar inlagringen av kol i mark och växtlighet. De odlingar som deltar i projektet har hittills fångat upp mer än 218 000 ton kol.

– Kaffeodlarna ser vikten av att arbeta praktiskt med klimatåtgärder. De minskar sin egen klimatpåverkan och står idag bättre rustade för att möta klimatförändringarnas konsekvenser, säger Mario Lopez, projektkoordinator för Rainforest Alliance i Guatemala. 

Klimatmodulens regelverk ställer bland annat krav på att kvarvarande ekosystem på och runt odlingarna bevaras och att en omfattande nyplantering av träd genomförs. Odlarna använder metoder som förbättrar jordkvalitén och tar också fram nödplaner som kan användas vid extremt väder.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Rainforest Alliance där vi gemensamt har verkat för att sprida odlingsmetoder som hjälper kaffeodlarna i Centralamerika att stå emot klimatförändringarnas effekter, säger Renaud Cuchet, vd på EFICO Central America. 

Rainforest Alliance kommer att expandera sitt arbete med klimatsmart kaffe. I Europa, USA och andra nyckelmarknader informeras kaffeföretag om erfarenheterna från projektet och om betydelsen av att skapa hållbara leverantörskedjor som tar stor hänsyn till klimatfrågan.

­­– Vi förväntar oss att branschen ser betydelsen av odlarnas arbete för att skydda miljön, minska sin klimatpåverkan och anpassa sina odlingar. Och att branschen stödjer detta omställningsarbete finansiellt, avslutar Nils Leporowski, vd för Anacafé - National Coffee Association of Guatemala.


Om Sustainable Agriculture Network

Sustainable Agriculture Network (SAN), är en sammanslutning av nio oberoende miljöorganisationer i Latinamerika och Indien. Nätverket främjar social och miljömässig hållbarhet i jordbruk genom att utveckla globala standarder. SAN’s jordbruksstandard som används av Rainforest Alliance certifieringsprogram täcker följande tio principer

  • Bevara ekosystem
  • Skydda djurliv
  • Bevara vattenresurser
  • Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare
  • Arbetarskydd och säkerhet
  • Samhällsrelationer
  • Förbättrade odlingsmetoder, IP-odling
  • Markvård
  • Avfallshantering
  • Planering och ledningssystem

Om samarbetspartners i klimatmodulen

EFICO är ett Belgiskt företag som handlar med grönt kaffe och kakaobönor.  Företaget grundades 1926 och har kontor i Belgien, Tyskland, Schweiz, Brasilien och Etiopien.

ANACAFE, the National Coffee Association of Guatemala, är en offentlig institution som skapades av Guatemalas kongress 1960. Man arbetar för att ta fram nya produktionsmetoder för att förbättra produktionen och öka kaffeindustrins konkurrenskraft samt att marknadsföra kaffe från Guatemala på nationell och internationell nivå.


Rainforest Alliance arbetar med människor som är beroende av lokala ekosystem för sin försörjning. Man hjälper dem förändra sina jordbruks-, och skogsbruksmetoder och hur de driver verksamheter inom turism. Alla sorters organisationer från stora multinationella företag till småskaliga odlare och kooperativ samarbetar med Rainforest Alliance för att erbjuda ansvarsfullt producerade varor och tjänster till allmänheten.  För mer information, besök www.rainforest-alliance.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.