Regions Skånes budget för 2019 är klubbad

Nyheter   •   Dec 11, 2018 15:36 CET

Regionfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2019 med plan för 2020-2021. Skatten i Skåne höjs med 49 öre från 2019 och ny skattesats blir 11,18 kronor.

Konstkiosk bas för samtal om offentlig miljö i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 12:03 CET

Genom en mobil kiosk vill föreningen Konstkiosk engagera och fördjupa det offentliga samtalet kring hur offentlig miljö utformas och vem som har del i utformningen. En fd blomsterkiosk står modell för en mobil scen för aktiviteter och samtal om konstens roll i offentlig miljö. Föreningen får 300 000 kronor från Region Skåne för projektet som inleds i Malmö och går på turné i fyra skånska kommuner.

Region Skånes kulturpris 2018 går till dirigenten Sofia Söderberg

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 15:00 CET

Region Skånes kulturpris 2018 går till Sofia Söderberg, för ett konstnärskap som bidrar till den vokala musikens förnyelse och befäster körsångens ställning såväl i Skåne, som nationellt och internationellt. ​Sofia Söderberg är dirigent, kompositör och arrangör. Priset är på 100 000 kronor.

Teater 23 får Region Skånes kulturpalett 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 14:45 CET

Region Skånes kulturpalett 2018 går till Teater 23, en förkämpe för alla barns rätt till stora teaterupplevelser och stunder av förundran. ​Årets mottagare av Region Skånes kulturpalett skapar, finstämt och finurligt, mångfacetterade berättelser och magiska världar för barn och unga.

Regionfullmäktige beslutade om 2019 års skattesats

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 13:55 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades på sammanträdet den 27 november 2018. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till alla ärenden som togs upp på sammanträdet.

Region Skånes kulturpris 2018 tilldelas…

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 08:30 CET

Vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och vilken verksamhet för barn och unga som tilldelas Region Skånes kulturpalett på 100 000 kronor offentliggörs torsdag 29 november i Hässleholm.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Kulturpaletten tilldelas en verksamhet som framgångsrikt jobbat med kulturutveckling för, med och av barn och unga. Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett delas ut onsdagen den 29 november på Kulturparlament med Rantafej* som i år äger rum i Hässleholm.

Intervjutillfällen
Direkt efter prisutdelningen kommer pristagarna och kulturnämndens ordförande att finnas tillgängliga för intervjuer mellan klockan 15.15 och 16.00.

Prisutdelning
Media är välkomna att delta vid själva prisutdelningen på Kulturhuset i Hässleholm.

Prisutdelning: torsdag 29 november, prisutdelning pågår klockan 14.30-15.15

Media som vill närvara i prisutdelningen måste vara på plats före klockan 14.30.

Adress: Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, 1 trappa upp, Vattugatan 18.

Kulturförvaltningen går ut med pressmeddelande cirka klockan 15.00 den 29 november. Till pressmeddelandet länkas bilder samt kontaktuppgifter till pristagare.

Anmälan
För närvaro vid prisutdelningen eller för intervjuer på plats efter prisutdelningen vänligen kontakta:
Jadwiga Kurowska, e-post jadwiga.kurowska@skane.se eller per telefon 040 – 675 37 26.

Fakta om Region Skånes kulturpris
Region Skånes kulturpris ska bidra till att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman är 100 000 kronor.

Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation men kan inte sökas. Region Skånes kulturnämnd utser pristagaren.

I fjol fick Emil Jensen Region Skånes kulturpris.
Läs mer om tidigare års kulturpristagare

Fakta om Region Skånes kulturpalett
Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten tilldelas verksamhet inom kulturområdet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga.

Priset består av prissumman som är 100 000 kronor samt ett vandringspris i form av en skulptur Häpnad formgiven av Staffan och Enid Björklund. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten. Region Skånes kulturnämnd utser pristagaren.

I fjol gick Region Skånes kulturpalett till Kulturpedagogiska verksamheten i Simrishamn.
Läs mer om andra som tidigare fått Region Skånes kulturpalett

* Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett delas ut på Kulturparlament med Rantafej. Kulturparlament med Rantafej är en mötesplats för kulturaktörer och kulturpolitiker i Skåne och en del av samverkans- och samrådsprocessen med Skånes kommuner och kulturliv i kultursamverkansmodellen.

Maria Ward, ordförande för Region Skånes kulturnämnd förrättar utdelningen av de båda priserna. 

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

​Onsdag 29 november offentliggörs vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och Region Skånes kulturpalett också på 100 000 kronor. Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Kulturpaletten tilldelas en verksamhet som framgångsrikt jobbat med kulturutveckling för, med och av barn och unga.

Läs vidare »

De gör Skåne lite vackrare

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 17:47 CET

På Kreativa Skåne-galan prisades allt från badrumskakel till en nation i Lund. Region Skånes miljöpris 2018 tilldelades den urbana odlingen Los Perros Urban Farming och den hållbara inredningsstudion Ett hem att trivas i.

Mångmiljonbidrag till satsning på precisionsmedicin

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 13:11 CET

Region Skåne är värdregion för en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, syftar till att föra in den nya genomiken i sjukvården och kommer i framtiden att radikalt förbättra diagnostik och behandling för en rad sjukdomar.

Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering

Nyheter   •   Nov 15, 2018 09:06 CET

Region Skåne får nu ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt får ansvar för samordna den regionala fysiska planeringen tillsammans med länets kommuner.

E-hälsoföretag skapar nya jobb i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 09:05 CET

HealthTech Nordic bidrog förra året till att skapa 98 nya jobb i Skåne inom den nya snabbt växande branschen e-hälsa. Målet är att antalet nya jobb ska dubblas redan under 2018.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

  • Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad

Koncern