Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Scapis är världens mest omfattande hjärt- och lungstudie. Nu startar en andra del av studien där deltagarna kommer att följas upp. I Skåne innebär det att över 3000 personer kommer att kallas. 

–  Nu hoppas vi på att få ännu bättre förståelse för hur hjärt- och lungsjukdomar kan påverka hälsan på lång sikt, säger Margaretha Persson, docent vid Lunds universitet och en av de ansvariga forskningsledarna för Scapis. 

Länk till hela artikeln hittar du via vår bio @skanesus

Scapis är världens mest omfattande hjärt- och lungstudie. Nu startar en andra del av studien där deltagarna kommer att följas upp. I Skåne innebär det att över 3000 personer kommer att kallas. – Nu hoppas vi på att få ännu bättre förståelse för hur hjärt- och lungsjukdomar kan påverka hälsan på lång sikt, säger Margaretha Persson, docent vid Lunds universitet och en av de ansvariga forskningsledarna för Scapis. Länk till hela artikeln hittar du via vår bio @skanesus

🧫 Invasiva grupp A-streptokocker ökar i Sverige och kan leda till allvarlig sjukdom. Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, forskar om förra vinterns utbrott i Skåne. 

🔎 Forskningen är viktig för att förstå vad som är mest avgörande för hur streptokockerna sprids – deras egenskaper eller människors immunförsvar? 

💉 – Den kunskapen kan vara värdefull i utvecklandet av ett vaccin mot invasiva grupp A-streptokocker, säger Magnus Rasmussen. 

📣 Du hittar förra veckans frågestund om A-streptokocker i vår sparade händelse "Frågestund" på @skanesus

👉 Länk till hela artikeln hittar du i vår bio @skanesus

🧫 Invasiva grupp A-streptokocker ökar i Sverige och kan leda till allvarlig sjukdom. Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, forskar om förra vinterns utbrott i Skåne. 🔎 Forskningen är viktig för att förstå vad som är mest avgörande för hur streptokockerna sprids – deras egenskaper eller människors immunförsvar? 💉 – Den kunskapen kan vara värdefull i utvecklandet av ett vaccin mot invasiva grupp A-streptokocker, säger Magnus Rasmussen. 📣 Du hittar förra veckans frågestund om A-streptokocker i vår sparade händelse "Frågestund" på @skanesus 👉 Länk till hela artikeln hittar du i vår bio @skanesus

Vården för personer som utsatts för sexuellt våld, sexuella övergrepp eller våldtäkt stärks från början av januari. Då öppnar en ny mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa. 

– Här integreras medicinsk och psykologisk vård och mottagningen kommer även ha en funktion som kunskapscentrum. Vi vill kunna erbjuda ett sammanhållet vårdförlopp med evidensbaserad psykologisk vård, säger Erik Wallmark som tillsammans med psykologkollegorna Frida Sjödahl och Marie Svensson arbetar på Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa.

Vården för personer som utsatts för sexuellt våld, sexuella övergrepp eller våldtäkt stärks från början av januari. Då öppnar en ny mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa. – Här integreras medicinsk och psykologisk vård och mottagningen kommer även ha en funktion som kunskapscentrum. Vi vill kunna erbjuda ett sammanhållet vårdförlopp med evidensbaserad psykologisk vård, säger Erik Wallmark som tillsammans med psykologkollegorna Frida Sjödahl och Marie Svensson arbetar på Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa.

Min forskning har visat att ju tidigare patienten får diagnos och behandling, desto större är chansen att typiska symptom som ömma och svullna leder helt försvinner under långa perioder. 

Därför har vi ändrat vårt arbetssätt. Den som misstänker ledgångsreumatism behöver inte kontakta vårdcentralen. I stället kan man fylla i en egenremiss på nätet för att så fort som möjligt få en utredning av en reumatolog här på sjukhuset. 

Om sjukdom konstateras får patienten under två års tid mer regelbundet och oftare än tidigare träffa läkare och sjuksköterska för en mer individuell och målstyrd behandling. 

Jon Thorkell Einarsson är överläkare inom reumatologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Min forskning har visat att ju tidigare patienten får diagnos och behandling, desto större är chansen att typiska symptom som ömma och svullna leder helt försvinner under långa perioder. Därför har vi ändrat vårt arbetssätt. Den som misstänker ledgångsreumatism behöver inte kontakta vårdcentralen. I stället kan man fylla i en egenremiss på nätet för att så fort som möjligt få en utredning av en reumatolog här på sjukhuset. Om sjukdom konstateras får patienten under två års tid mer regelbundet och oftare än tidigare träffa läkare och sjuksköterska för en mer individuell och målstyrd behandling. Jon Thorkell Einarsson är överläkare inom reumatologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

🔬 Avancerade terapiläkemedel som baseras på celler, vävnader och gener kan bota vissa cancerformer och andra sjukdomar som tidigare varit obotliga. 

🧪 För att patienter snabbare ska få tillgång till livräddande behandlingar kommer Skånes universitetssjukhus att tillverka egna terapiläkemedel genom att bygga ett så kallat ATMP-centrum. 

– Att vi har nått så här långt i utvecklingen är förstås otroligt spännande, men framför allt är det viktigt för patienterna, säger Gisela Helenius, chef för ATMP-centrum. 

👉 Länk till artikeln finns i vår bio @skanesus

#ATMP #AvanceradeLäkemedel #Cellterapi #Genterapi #BiologiskaLäkemedel #ATMPCenter #Läkemedelstillverkning #SkåneUniversityHospitalCCC #SUHCCC #CCC

🔬 Avancerade terapiläkemedel som baseras på celler, vävnader och gener kan bota vissa cancerformer och andra sjukdomar som tidigare varit obotliga. 🧪 För att patienter snabbare ska få tillgång till livräddande behandlingar kommer Skånes universitetssjukhus att tillverka egna terapiläkemedel genom att bygga ett så kallat ATMP-centrum. – Att vi har nått så här långt i utvecklingen är förstås otroligt spännande, men framför allt är det viktigt för patienterna, säger Gisela Helenius, chef för ATMP-centrum. 👉 Länk till artikeln finns i vår bio @skanesus #ATMP #AvanceradeLäkemedel #Cellterapi #Genterapi #BiologiskaLäkemedel #ATMPCenter #Läkemedelstillverkning #SkåneUniversityHospitalCCC #SUHCCC #CCC

Den ovanliga genetiska sjukdomen MLD drabbar främst yngre barn och har tills nyligen inneburit stort lidande och kraftigt förkortad livslängd. Nu finns en livräddande behandling – och som första sjukhus i Norden behandlar Skånes universitetssjukhus barn med den svåra sjukdomen. – Det är en otrolig känsla att få vara med och ge familjer hopp om bot, när det tidigare inte fanns någon utväg, säger Erik Eklund, överläkare på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet. Länk till artikeln finns i vår bio @skanesus

Är hiv/aids lika farligt i dag som för 40 år sedan? 

Fredrik Månsson, specialistläkare inom infektion och forskare vid Lunds universitet, svarar:

💡Hiv orsakar aids vid långvarig obehandlad sjukdom. Vi har idag en mycket annorlunda situation än i början av 80-talet då de första fallen upptäcktes. Den största skillnaden är tillgång till effektiv kombinationsbehandling, som har lett till att de flesta som lever med hiv idag har en välbehandlad infektion som, vid god följsamhet, skyddar mot att utveckla immunbrist och som gör att de flesta lever med hiv som inte är sexuellt smittsam. 

💡Den lägre smittsamheten vid behandlat hiv-bärarskap har lett fram att färre blir smittade på global nivå. 

💡Min forskning har rört en annan variant av hiv, hiv-2, som är en långsammare och mindre smittsam form.  Sjukdomsförloppet för personer som lever med hiv-2 tar ungefär dubbelt så lång tid än vid hiv-1. Därför har uppfattningen tidigare varit att det är bättre att avvakta med att sätta in behandling vid hiv-2. 

💡Men vi har sett i våra studier i Guinea-Bissau att även patienter med hiv-2 har hög risk att utveckla aids och avlida i sin sjukdom om de inte får behandling. Därför har jag och mina forskarkollegor föreslagit att ändra rekommendationerna till att tidigare gå in med behandling även mot hiv-2, på samma sätt som vi idag gör för den vanligare varianten hiv-1.

#InternationellaAidsdagen #AidsAwareness #HIVprevention

Är hiv/aids lika farligt i dag som för 40 år sedan? Fredrik Månsson, specialistläkare inom infektion och forskare vid Lunds universitet, svarar: 💡Hiv orsakar aids vid långvarig obehandlad sjukdom. Vi har idag en mycket annorlunda situation än i början av 80-talet då de första fallen upptäcktes. Den största skillnaden är tillgång till effektiv kombinationsbehandling, som har lett till att de flesta som lever med hiv idag har en välbehandlad infektion som, vid god följsamhet, skyddar mot att utveckla immunbrist och som gör att de flesta lever med hiv som inte är sexuellt smittsam. 💡Den lägre smittsamheten vid behandlat hiv-bärarskap har lett fram att färre blir smittade på global nivå. 💡Min forskning har rört en annan variant av hiv, hiv-2, som är en långsammare och mindre smittsam form. Sjukdomsförloppet för personer som lever med hiv-2 tar ungefär dubbelt så lång tid än vid hiv-1. Därför har uppfattningen tidigare varit att det är bättre att avvakta med att sätta in behandling vid hiv-2. 💡Men vi har sett i våra studier i Guinea-Bissau att även patienter med hiv-2 har hög risk att utveckla aids och avlida i sin sjukdom om de inte får behandling. Därför har jag och mina forskarkollegor föreslagit att ändra rekommendationerna till att tidigare gå in med behandling även mot hiv-2, på samma sätt som vi idag gör för den vanligare varianten hiv-1. #InternationellaAidsdagen #AidsAwareness #HIVprevention

Hej! 👋 Vi är Skånes universitetssjukhus miljöfunktion och består av My Björk, Stina Larsen, Anders Hedenstedt och Frida Wahlund. På bilden syns även Maja Cederlund som tidigare varit miljöfunktionens
administrativa stöd. 

🍃 Vi fungerar som ett miljöstöd för sjukhusets vårdverksamheter.

🍃 Det finns ungefär 300 personer med rollen som miljöombud ute på sjukhusens vårdavdelningar och mottagningar.

🍃 Miljöombud utses av närmsta chef och kan vara vem som helst som har intresse och engagemang för miljö. 

🍃 Uppdraget som miljöombud innebär i korthet att bevaka, hantera och sprida kunskap om sin verksamhetens miljöpåverkan.

🍂 Nu under hösten har det varit tre fysiska miljöombudsträffar i Malmö och Lund och de har varit mycket uppskattade. Miljöombudsträffarna ger miljöombuden möjlighet att lära känna varandra och diskutera gemensamma miljöfrågor. Syftet är att ta med sig inspiration och nya idéer tillbaka till enheterna och sina kollegor, för att kunna arbeta vidare med att minska sin enhets miljöpåverkan.

🏥 Sjukhusverksamhet klassas som miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att vi måste uppfylla miljölagstiftning och särskilda villkor. Region Skåne är också miljöcertifierade sedan år 2018, vilket ställer krav på oss att arbeta systematiskt med att minska vår miljöpåverkan.

Hej! 👋 Vi är Skånes universitetssjukhus miljöfunktion och består av My Björk, Stina Larsen, Anders Hedenstedt och Frida Wahlund. På bilden syns även Maja Cederlund som tidigare varit miljöfunktionens administrativa stöd. 🍃 Vi fungerar som ett miljöstöd för sjukhusets vårdverksamheter. 🍃 Det finns ungefär 300 personer med rollen som miljöombud ute på sjukhusens vårdavdelningar och mottagningar. 🍃 Miljöombud utses av närmsta chef och kan vara vem som helst som har intresse och engagemang för miljö. 🍃 Uppdraget som miljöombud innebär i korthet att bevaka, hantera och sprida kunskap om sin verksamhetens miljöpåverkan. 🍂 Nu under hösten har det varit tre fysiska miljöombudsträffar i Malmö och Lund och de har varit mycket uppskattade. Miljöombudsträffarna ger miljöombuden möjlighet att lära känna varandra och diskutera gemensamma miljöfrågor. Syftet är att ta med sig inspiration och nya idéer tillbaka till enheterna och sina kollegor, för att kunna arbeta vidare med att minska sin enhets miljöpåverkan. 🏥 Sjukhusverksamhet klassas som miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att vi måste uppfylla miljölagstiftning och särskilda villkor. Region Skåne är också miljöcertifierade sedan år 2018, vilket ställer krav på oss att arbeta systematiskt med att minska vår miljöpåverkan.

Den ovanliga genetiska sjukdomen MLD drabbar främst yngre barn och har tills nyligen inneburit stort lidande och kraftigt förkortad livslängd. Nu finns en livräddande behandling – och som första sjukhus i Norden behandlar Skånes universitetssjukhus barn med den svåra sjukdomen. 

– Det är en otrolig känsla att få vara med och ge familjer hopp om bot, när det tidigare inte fanns någon utväg, säger Erik Eklund, överläkare på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

👉 Länk till artikeln finns i vår bio @skanesus

Den ovanliga genetiska sjukdomen MLD drabbar främst yngre barn och har tills nyligen inneburit stort lidande och kraftigt förkortad livslängd. Nu finns en livräddande behandling – och som första sjukhus i Norden behandlar Skånes universitetssjukhus barn med den svåra sjukdomen. – Det är en otrolig känsla att få vara med och ge familjer hopp om bot, när det tidigare inte fanns någon utväg, säger Erik Eklund, överläkare på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet. 👉 Länk till artikeln finns i vår bio @skanesus

📍 Affektanfall innebär att ett barn tillfälligt slutar andas under en känslomässig reaktion, som ilska, rädsla eller smärta. Det är vanligt hos små barn och ofarligt.

📍 Ändå genomgår barn ofta omotiverade undersökningar när de söker sjukvård.

📍 Nu har ett forskarteam på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet lagt fram förslag på riktlinjer, för att barnen ska få färre akuta och oplanerade sjukvårdskontakter. 

 👉 Läs mer i artikeln, länk i vår bio @skanesus

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

📍 Affektanfall innebär att ett barn tillfälligt slutar andas under en känslomässig reaktion, som ilska, rädsla eller smärta. Det är vanligt hos små barn och ofarligt. 📍 Ändå genomgår barn ofta omotiverade undersökningar när de söker sjukvård. 📍 Nu har ett forskarteam på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet lagt fram förslag på riktlinjer, för att barnen ska få färre akuta och oplanerade sjukvårdskontakter. 👉 Läs mer i artikeln, länk i vår bio @skanesus Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden