Skip to main content

Nyheter i korthet från hälso- och sjukvårdsnämnden 27 maj

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 14:00 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 maj 2016. På Region Skånes webbplats Skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Nya patientavgifter föreslås från 2017

Se separat pressmeddelande (ärende 9).

Satsning på bättre förlossningsvård och att främja kvinnors hälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en satsning på 20 miljoner kronor för att stärka förlossningsvården och främja kvinnors hälsa, som en del av en femårig statlig överenskommelse. I satsningen ingår kompetenshöjning för vårdpersonalen som bland annat ska minska antalet förlossningsbristningar och förbättra bemötandet av kvinnor med förlossningsrädsla.

– Nu satsar vi 20 miljoner kronor på bland annat ökad jämlikhet i förlossningsvården. Särskilda insatser görs också i socioekonomiskt utsatta områden för att förbättra kvinnors hälsa, säger Anna-Lena Hogerud (S) som är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

(Ärende 11).

Handlingsplan för ungdomsmottagningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en handlingsplan som ska öka tillgängligheten, förbättra samverkan med kommunerna och psykiatrin, stärka kompetensen och bidra till att möta ungdomar på nya arenor. Satsningen finansieras med 13 miljoner kronor från staten.

I planen ingår ett projekt som ska göra det möjligt att kontakta ungdomsmottagningen via telefon eller Skype och att bilda ett team som besöker boenden för asylsökande barn och ungdomar.

– Detta innebär att fler ungdomar får tillgång till mottagningarna även utanför ordinarie öppettider. Det är också en satsning på att nå ut till fler ungdomar i deras egna miljöer. När det gäller ungdomar är extra viktigt att rätt insatser sätts in i rätt tid, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

(Ärende 13.)

För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 32 60. Kan också nås genom Henrik Månsson (S), politisk sekreterare, 044-309 30 98.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86. Kan också nås genom Stefan Brandt (MP), politisk sekreterare, 044-309 34 62.

Fredrik Johansson, sekreterare hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 31 13.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.