Skip to main content

Nya patientavgifter föreslås från 2017

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 15:45 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att patientavgifterna i Skåne ändras från 1 januari 2017. Syftet är att förenkla dagens komplicerade system.

Förslaget, som ska beslutas av regionfullmäktige innan det kan börja gälla, ska minska administrationen kring avgifterna och möjliggöra kommande självincheckning.

– Förslaget är ett resultat av ett arbete mot ett mer förenklat avgiftssystem i vården. Vi föreslår bland annat att den extra avgiften för hembesök tas bort så att det inte blir dyrare för patienter som vill få vård hemma, säger Anna-Lena Hogerud (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Enhetliga avgiftsnivåer

En förändring är mer enhetliga avgifter utifrån jämna hundrakronor.

– Med endast tre avgiftsnivåer jämfört med dagens alla avgifter skapar vi en enkelhet som klargör skillnaden mellan ett besök på vårdcentralen, specialist och akuten, vilket kommer att underlätta för alla våra medarbetare som blir av med onödig administration. Sammantaget kommer det att bidra att fler skåningar får vård på rätt nivå och i rätt tid, säger Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ska underlätta för digitala frikort

Förslaget innebär också att frikortsperioden börjar räknas från det första besöket inom de senaste tolv månaderna. Hittills har patienter kunnat välja vilket besök som ska räknas som det första. Anledningen till förändringen är att underlätta för ett införande av självincheckning och digitala frikort.

Förslaget i korthet

 • Besök på akutmottagning 400 kronor (idag 450 kronor).
 • Besök på vårdcentral 200 kronor, oavsett om man är listad eller inte (idag 160 kronor för listade och 200 kronor för icke listade).
 • Besök hos specialistläkare 300 kronor (samma som idag).
 • Läkarbesök med remiss från läkare 100 kronor (idag 200 kronor).
 • Inget tillägg för hembesök (idag tillägg till besöksavgiften med 100 kronor dagtid och 200 kronor vid jourbesök).
 • Avgift för uteblivet avgiftsfritt besök för vuxna 300 kronor (idag 200 kronor).

  För mer information kontakta:

  Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0725-52 54 99. Kan också nås genom Henrik Månsson (S), politisk sekreterare, 044-309 30 98.
  Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, 076-887 03 07.
  Fredrik Johansson, sekreterare hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 31 13.
 • Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.