Skip to main content

Sjuksköterskor får lika villkor för lika arbete i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2019 14:13 CET

Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne och Dana Breicht, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne

Region Skåne och Vårdförbundet i Skåne har nu tecknat regiongemensamma arbetstidsavtal. Med de nya avtalen får specialistsjuksköterskor anställda av Region Skåne lika villkor för lika arbete.

– Det här är den sista pusselbiten i den avsiktsförklaring som vi träffade med Vårdförbundet i december 2016. Det känns väldigt bra att vi nu har kommit i hamn med denna viktiga fråga som gör att sjuksköterskor får samma villkor oavsett på vilket sjukhus de arbetar, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne.

– Ett verksamhetsanpassat avtal om arbetstidsförläggning med fokus på återhämtning för nattarbete och rotation mellan dag och natt är ett bra första steg i den rad åtgärder som krävs för att lösa det växande kompetensbortfallet i områden där Vårdförbundets yrken har avgörande betydelse för välfärdens kvalitet och genomförande, säger Dana Breicht, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Avtalen, som reglerar villkoren för framförallt nattarbete, omfattar sjuksköterskor inom förlossnings-, intensiv-, akut-, barnakut- och neonatalvård samt operation och anestesi.

Inom dessa områden har det tidigare funnits en rad olika typer av arbetstidsmodeller för arbetstidsförkortning vid nattarbete. Det har inneburit att olika villkor har gällt i olika delar av Region Skåne. Nu blir det lika villkor för samma typ av verksamhet oavsett i vilken förvaltning man är anställd.

Planen är att de nya avtalen ska införas successivt under 2019.

För mer information
Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne: 044-309 31 21
Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne: 044-309 23 94
Dana Breicht, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne: 0735 806 144

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.