Skip to main content

Skåne får kvalitetsregister för behandling av spelberoende

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 12:02 CET

Region Skåne får ett nationellt kvalitetsregister för spelberoendebehandling. Registret är placerat på Beroendecentrum i Malmö och sköts av Anders Håkansson, professor i beroendemedicin med inriktning mot just spelberoende.

– Registret blir ett viktigt verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingen av spelberoende, säger han.

Att registret hamnar i Skåne är ingen tillfällighet. Malmö och Skåne ligger långt framme när det gäller både forskning och behandling av spelberoende. Anders Håkansson fick 2016 Sveriges första professur i spelberoende vid Lunds universitet och han är även chef för den regionala behandlingsenheten för spelberoende i Malmö.

På samma sätt som man kan utveckla ett beroende av alkohol och narkotika, kan man bli beroende av att spela om pengar. De senaste årens utveckling med lättillgängliga spel på nätet har förvärrat problemet.

– Det är inte fler som blir beroende men de som spelar har större problem och det kan bero just på att spelen är så lättillgängliga och snabba. Det i kombination med en aggressiv marknadsföring gör att den som är beroende får svårare att stå emot impulsen att spela.

Man räknar med att upp till två procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med spel och att en halv procent har ett regelrätt beroende. Spelberoende kan på kort tid rasera individens privatekonomi och leda till livslång skuldsättning. Det får allvarliga konsekvenser, inte bara för den spelande, utan också för övriga familjemedlemmar, inte minst barn.

Det nya kvalitetsregistret ska hjälpa till att förbättra vården av spelberoende men även vara ett stöd för forskningen. Genom ett kvalitetsregister får vården möjlighet att följa trender i vårdsökande och behandlingsutbud, för att få en bättre bild av de som får behandling för spelberoende och vilka behandlingsmetoder som fungerar.

Fakta/kvalitetsregister

  • Det finns cirka 100 nationella kvalitetsregister och Region Skåne ansvarar för drygt 20 av dessa. De senaste i raden är kvalitetsregistret för spelberoendebehandling.
  • Ett kvalitetsregister är en samling av personuppgifter som samlats in från flera vårdgivare, med syfte att systematiskt och fortlöpande utveckla och stärka vårdens kvalitet.
  • Datan är till för att verksamheter ska kunna följa sin kvalitet. Även forskare och politiker kan dra stor nytta av informationen genom att man snabbare och säkrare kan sprida god vårdpraxis samt utjämna skillnaderna som finns i vården mellan olika landsting/sjukhus.

Läs mer kvalitetsregister:

För mer information: Anders Håkansson, enhetschef för vuxenpsykiatrimottagningen spelberoende: Anders.C.Hakansson@skane.se,070-313 56 77

Maria Wogensen, pressekreterare, 046-77 08 70

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.