Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Nyheter   •   Dec 03, 2018 16:00 CET

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. För att hitta orsaken har alla landets 27 laboratorier ombetts genomföra förnyade granskningar av normala cellprov från kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Data från tjugotvå laboratorier visar att andelen prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.

Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare vid SKL

Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare vid SKL

Nyheter   •   Nov 29, 2018 12:00 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att utse Hans Hägglund till ny nationell cancersamordnare. Hans Hägglund har idag en tjänst som överläkare, professor och verksamhetschef vid verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där han även ingår i sjukhusledningen. Hans Hägglund tillträder tjänsten som cancersamordnare den 4 mars 2019.

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare med standardiserat vårdförlopp

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare med standardiserat vårdförlopp

Nyheter   •   Nov 19, 2018 08:28 CET

Fler värmländska patienter med lungcancer upptäcks i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

Nyheter   •   Nov 06, 2018 09:05 CET

Samtliga sjukvårdsregioner har börjat registrera behandlingar med de 11 preparat som ingår i den nya nationella uppföljningen av cancerläkemedel. Det framgår av regionala cancercentrums första nationella sammanställning över användningen av cancerläkemedel. Data omfattar behandlingar som startats under perioden 1 januari till 30 juni 2018. Totalt 1 464 behandlingar ingår i statistiken.

Ändrad arbetsfördelning gav prostatacancerpatienter fem veckors kortare väntan

Ändrad arbetsfördelning gav prostatacancerpatienter fem veckors kortare väntan

Nyheter   •   Sep 21, 2018 11:24 CEST

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare. Införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) blev starten på en förbättringsprocess som ledde till teambuilding, gemensamt ansvar och ändrade arbetsuppgifter. Och det gjorde skillnad för patienterna.

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Nyheter   •   Aug 31, 2018 12:41 CEST

Bilddiagnostik används i 28 av cancervårdens 30 standardiserade vårdförlopp. I alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar. – Utan koordinatorsfunktionen hade vi inte kunnat genomföra så många undersökningar som vi gör idag, säger Karin Fristedt, röntgenläkare och verksamhetschef vid Diagnostik Skånevård SUND. På ett år lyckades de fördubbla antalet SVF-relaterade undersökningar.

Snacka om att springa mot cancer !

Snacka om att springa mot cancer !

Nyheter   •   Jun 26, 2018 09:26 CEST

Då och då dyker cancerpatienter upp som överlevt sin sjukdom och som satsar på att springa, cykla, bestiga berg, simma eller åka skidor mot cancer. Jan Haak lyfter företeelsen till en ny nivå. På 48 dagar ska han springa 45 maratonlopp, från Malmö till Kebnekaise! Men han tänker inte bara springa. Längs vägen ska han ha 42 samtal om cancer vid vägkanten. Tre av dem med RCC.

Välkommen till Cancerdagen i Almedalen – tisdag 3 juli!

Välkommen till Cancerdagen i Almedalen – tisdag 3 juli!

Nyheter   •   Jun 13, 2018 17:18 CEST

För sjunde året i rad arrangerar Regionala cancercentrum i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag förmiddag, i år den 3 juli, som gäller. Välkommen!

Från längst till kortast tid för SVF-utredning av prostatacancer på två år

Från längst till kortast tid för SVF-utredning av prostatacancer på två år

Nyheter   •   Jun 13, 2018 09:54 CEST

År 2015 kunde urologsektionen vid kirurgkliniken i Uddevalla uppvisa goda medicinska resultat. Men utredningstiderna för patienter med misstänkt prostatacancer var bland de längsta i landet. Idag har de Sveriges kortaste ledtid vid utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för prostatacancer.

Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 14:01 CEST

Kvinnor som regelbundet tar cellprov minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention. Detta är en viss minskning jämfört med tidigare då skyddet låg på 90 procent. Skyddet är dock fortfarande mycket högt. Cellprovskontroll är bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer.

Kortare svarstider på patologen i Sundsvall

Kortare svarstider på patologen i Sundsvall

Nyheter   •   Maj 29, 2018 14:26 CEST

De var sämst i landet. Nu är de bland de bästa. Patologen vid Sundsvalls sjukhus har drastiskt kortat svarstiderna. Mer personal och omfördelning av arbetsuppgifterna var avgörande framgångsfaktorer.

Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården

Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården

Nyheter   •   Dec 15, 2017 14:17 CET

SKL och staten har träffat en överenskommelse för 2018 om att fortsätta arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar totalt 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. I överenskommelsen avger regeringen även en avsiktsförklaring för sitt långsiktiga arbete med cancervården efter 2018.

Dubbelt så många patienter utredda enligt standardiserat vårdförlopp i år

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 05:00 CET

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården går framåt. Över 100 000 patienter har utretts enligt SVF sedan starten. Men vårdens kompetensförsörjning och kapacitetsbrister försvårar införandet. Rutiner för rapportering av data måste stärkas innan slutsatser kan dras om väntetiderna. Det framgår av den nya SVF-uppföljning, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterar idag.

Gynekologisk cellprovskontroll 50 år

Gynekologisk cellprovskontroll 50 år

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 14:30 CET

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Det nya vårdprogrammet innebär att HPV införs som screeningmetod för kvinnor över 30 år, vilket innebär stora förändringar för alla verksamheter.

Beatrice Melin ny ordförande för RCC i samverkan

Beatrice Melin ny ordförande för RCC i samverkan

Nyheter   •   Jun 29, 2017 09:00 CEST

Beatrice Melin har i veckan utsetts till ny cancersamordnare vid SKL samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr.

Framtidens vård behöver RCCs kunskapsstyrningsmodell

Nyheter   •   Jun 28, 2017 10:26 CEST

Satsningarna på cancerstrategin och regionala cancercentrum har satt fart på svensk cancervård. Inför nästa fas har RCC definierat ett antal utmaningar för framtidens cancervård. I en debattartikel publicerad idag i Dagens Medicin framgår hur RCC vill ta sig an dessa. Ståndpunkterna finns även beskrivna i ett positionspapper och ska skickas till regeringen inom rådslaget om framtidens cancervård.

Ökad överlevnad ökar kraven på cancerrehabilitering

Nyheter   •   Jun 01, 2017 08:42 CEST

Allt fler patienter överlever cancer. Allt fler behöver därför cancerrehabilitering av god och likvärdig kvalitet. Inte bara sjukdomen påverkar patienten utan även behandlingen. Cancerrehabilitering pågår från diagnos och framåt – ibland livet ut. Ett nytt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering ska bidra till att stärka rehabiliteringen genom bättre organisation, samverkan och rutiner.

Patienter med cancermisstanke överlag nöjda med utredningsförloppet

Patienter med cancermisstanke överlag nöjda med utredningsförloppet

Nyheter   •   Maj 23, 2017 10:00 CEST

Helhetsintrycket av vården hos patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp bedöms som gott. Vårdens bemötande rankas högt, nästan alla som svarat på 2016 års uppföljningsenkät tycker att de fått ett bra bemötande från vårdpersonalen. Det visar ny statistik som publiceras idag. Förbättringsbehov finns, en tredjedel har uppmanats ta med närstående inför besked om utredningsresultat.

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:38 CEST

Det svenska screeningprogrammet med gynekologisk cellprovskontroll genomgår nu stora förändringar. Alla cellprover för kvinnor som har fyllt 30 år ska i fortsättningen analyseras för humant papillomvirus (HPV). Screeningen med gynekologiska cellprover blir därmed säkrare, effektivare och mer likvärdig i hela landet. På sikt väntas antalet fall av livmoderhalscancer minska.

Programmet klart för Cancerdagen i Almedalen 2017

Programmet klart för Cancerdagen i Almedalen 2017

Nyheter   •   Maj 11, 2017 13:55 CEST

För sjätte året i rad arrangerar RCC i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Nytt i år är veckodagen. Tisdag den 4 juli kl 9-14.30 bjuder RCC in till aulan på Visby lasarett och till tre högaktuella debatter om cancervårdens och RCCs framtid. Medverkar gör regeringsrepresentanter, statliga utredare, ledande politiker från landsting och regioner, utländska gäster, RCC-chefer, patienter med flera.