Skip to main content

Taggar

Faktablad gynekologisk cancer

Faktablad gynekologisk cancer

Dokument   •   2016-04-06 10:43 CEST

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmodercancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1600, 700, respektive 450 fall per år i Sverige.

Debattartikel - Uppmaningar till alla kvinnor, till vården och forskningen

Vad kan vi göra för att minska antalet drabbade? Massor! Till att börja med lyfta fram gynekologisk cancer ur mörkret och sätta ord och resurser på att bemästra den. Vi på Nätverket mot gynekologisk cancer kämpar för att ingen kvinna ska behöva dö av gynekologisk cancer. Alla kan göra något för att vi ska nå noll-visionen!

Nyhetsbev 4 2011 - Resultat, om detta berättar vi i det fjärde nyhetsbrevet från RCC Syd

Läs bland annat om: • RCC Syd satsar stort på förebyggande insatser • Dialogmöten med 800 gav framtidsmodeller • Samlad kompetens av bröstcancer ger stora vinster i Kronoberg • RCC Syd lyfter in rehabiliteringsfrågan i patientprocessarbetet! • Diagnostiska centra väntas bli verklighet • RCC Syd lägger ännu större kraft på patientprocessarbetet

Nyhetsbrev 3 - Patientens fokus – ingen klyscha

Hon säger själv att hon är ett levande bevis på en god cancervård, och hon har som anhörig följt många människor i kampen mot sjukdomen. Katarina Johansson har ett mångårigt engagemang i patientföreningsarbetet och nu är hon medlem i styrgruppen för Regionalt cancercentrum syd. Läs en längre intervju med Katarina på www.cancercentrumsyd.se

Nyhetsbrev 2,  januari 2011

Nyhetsbrev 2, januari 2011

Dokument   •   2011-03-20 20:09 CET

Så ska Regionalt cancercentrum nå sina mål

Nyhetsbrev 1,  november 2010

Nyhetsbrev 1, november 2010

Dokument   •   2011-03-20 20:17 CET

Regionalt cancercentrum syd gör verklighet av strategin