Skip to main content

Kunskap räddar liv! Välkommen till en afton om gynekologisk cancer - Malmö 18 april

Nyhet   •   Apr 05, 2018 11:16 CEST

Gynekologisk cancer är en sjukdom som berör alla – både den som drabbas, närstående, yngre som äldre, kvinnor som män. Under aftonen talar vi om prevention, vård och rehabilitering. Vi berör bland annat de vanligaste frågorna om HPV, hur du tar hand om din kropp för att undvika att få cancer, ärftlighet, nyheter inom cancerbehandling, cancerrehabilitering och mycket mer. Kort och gott allt vad DU behöver veta om gynekologisk cancer. Välkommen till Sankt Gertruds konferens i Malmö! Fri entré. Seminariet är öppet för alla!

PROGRAM

Start 17.00

Inledning och presentation av Nätverket mot gynekologisk cancer
Barbro Sjölander, ordförande

TEMA PREVENTION & REHABILITERING

Vanliga frågor om HPV, cellförändringar och prevention för livmoderhalscancer.
Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska, RCC Syd

Fysisk aktivitet under cancerbehandling
Lotta Pistora, fysioterapeut, Cancerrehabilitering, Lunds Universitetssjukhus

Bäckenbottenträning under cancerbehandling
Anna Wihlborg, fysioterapeut, Cancerrehabilitering, Lunds Universitetssjukhus

Livsstil och cancer
Kjell Olsson, Processledare för Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

PAUS

---

TEMA VÅRD

Ärftlighet och cancer
Maria Stenmark-Askmalm, läkare, Klinisk Genetik, Lunds Universitet

Nytt inom gynekologisk cancerbehandling
Christer Borgfeldt, docent och överläkare, Obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet

Onkologisk behandlingsnyheter
Jenny-Maria Jönsson, PHD, Cancer och gynekologi, Lunds Universitet

Seneffekter av cellgifter och strålbehandling
Jenny-Maria Jönsson, PHD, Cancer och gynekologi, Lunds Universitet

Sexualitet efter cancer
Else-Marie Rasmussen, sexolog inom gyncancer

Paneldiskussion
Paneldiskussion med föredragshållarna och frågor till panelen

Eldsjälspriset

20.00 avslutas seminariet

---

Seminariet arrangeras samma vecka även i Stockholm och Linköping av Nätverket mot gynekologisk cancer i samarbete med Regionala cancercentrum.

Se mer info på www.gyncancer.se

Anmälan till seminariet här!