Skip to main content

Nyhetsbrev juni 2012 - Full fart framåt för Regionalt cancercentrum syd

Nyhet   •   Jul 02, 2012 23:38 CEST

Det är med glädje och energi vi närmar oss en sommar fylld med spännande händelser och aktiviteter. Speciellt stolta är vi över att cancerpatienter i södra Sverige i ökad omfattning kommer att träffa kontaktsjuksköterskor. Att Diagnostiskt Centrum för tidig upptäckt av cancer öppnar på Centralsjukhuset Kristianstad. Lägg där till att vi sedan i våras erbjuder utbildning till RCC Syds patientföreträdare.

En viktig milstolpe för RCC Syd är också att vi nu lämnar projektfasen och övergår till en fast och av landsting/regioner solidariskt finansierad organisation.Parallellt med detta pågår det så viktiga arbetet med att rekrytera en chef, ett arbete som inte tar semester utan fortsätter under sommaren.
 
Vid en snabbtitt i spegeln konstaterar vi att tempot varit högt, RCC Syd har under våren arrangerat eller varit medarrangör i fem större seminarier ett antal utbildningar och workshops. Alla aktiviteter har haft tydligt fokus på dialog, samverkan, delaktighet, kunskapsutbyte och nätverksbyggande oavsett vad temat varit. Vi har sammanfört fler än 1000 patientföreträdare, vårdpersonal, forskare, tjänstemän och politiker från såväl södra sjukvårdsregionen som övriga Sverige. Vår förhoppning är att dessa personer hjälper oss att sprida kunskap om RCC Syd och vårt uppdrag.
 
I detta nyhetsbrev fokuserar vi på att sammanfatta vårens aktivteter och de konkreta förbättringar inom cancerområdet i södra Sverige vår verksamhet åstadkommit.  Läs hela nyhetsbrevet