Skip to main content

Landstinget Kronoberg satsar på kontaktsjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 15:08 CEST


För att närma sig målet att alla cancerpatienter ska ha en kontaktsjuksköterska satsar nu Landstinget Kronoberg 2,5 Mkr på att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. Idag är det oftast sjuksköterskor på de olika mottagningarna som har arbetsuppgifter som delvis motsvarar kontaktsjuksköterskans.
”Det känns väldigt tillfredställande att kunna erbjuda våra cancerdrabbade patienter den tillgänglighet som de har rätt att kräva av oss.” säger Verksamhetschef Kirurgkliniken KIC, Per Weber.
Budgetförstärkningen ska användas till att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen och öka tillgängligheten. Som det ser ut idag räcker inte resurserna till för att uppfylla kraven fullt ut men detta är ett steg på vägen mot målet.
”Att få en namngiven kontaktsjuksköterska som kan lotsa, möta och följa upp behov vet vi ger värde och gör skillnad för patienter med cancer. Nu kan patienter med cancer och deras närstående i Landstinget Kronoberg i större omfattning få stärkta möjligheter till delaktighet i vården.” Christina Carlsson, Verksamhetsutvecklare Patientens ställning, RCC Syd.

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument