Skip to main content

Brist på förbrukningsartiklar i Region Dalarna

Nyhet   •   Okt 11, 2019 15:28 CEST

Sedan drygt en vecka tillbaka är det stora leveransproblem av förbrukningsartiklar. För att säkerställa patientsäkerheten har Region Dalarna nu gått upp i stabsläge:
– Det är ett ansträngt läge, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

Sedan månadsskiftet oktober/september har Region Dalarna en ny leverantör av förbrukningsartiklar, Apotekstjänst. Apotekstjänst har för närvarande stora leveransproblem och Region Dalarna har därför vänt sig till andra leverantörer för att säkerställa tillgången på förbrukningsartiklar.

Patientsäkerheten är i nuläget inte påverkad, däremot ser vi att det tar tid innan leveranserna kommer.

Klockan 12.00 fredag den 11 oktober gick Region Dalarna upp i stabsläge för att säkerställa att patientsäkerheten bibehålls och för att bevaka inflödet av förbrukningsartiklar.

Hälso- och sjukvården i Uppsala, Örebro, Södermanland och Västmanland har samma leverantör och har också drabbats i olika grad av brist på förbrukningsartiklar.

*STABSLÄGE – förhöjd beredskap där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet.