This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Med anledning av felaktiga uppgifter i sociala medier

Nyhet -

​Med anledning av felaktiga uppgifter i sociala medier

Den senaste veckan har felaktiga uppgifter spridits i sociala medier gällande kris- och traumamottagningen i Borlänge. Region Dalarna vill därför tydligt informera om att ALLA med posttraumatiskt stressymptom, PTSD, i Dalarna får vård men på olika mottagningar.

Den 1 september 2016 öppnade dåvarande Landstinget Dalarna (numera Region Dalarna) en kris- och traumamottagning, i samma lokaler som psykiatriska mottagningen i Borlänge. Mottagningen öppnade för att det fanns ett behov av professionellt stöd till personer i Dalarna som blivit allvarligt traumatiserade av krig, tortyr eller annat systematiskt samhälleligt våld, i första hand flyktingar och asylsökande från krigsdrabbade områden.

Kris- och traumamottagningen är öppen för patienter från 15 år och uppåt som lider av allvarlig eller svår traumatisering. De erbjuds bedömning, viss utredning och psykoterapeutisk behandling.

Mottagningen hjälper även till med konsultation, handledning och stöd till annan sjukvårdspersonal inom regionen som också arbetar med traumatiserade människor.

2019* öppnade kris- och traumamottagningen för andra patientgrupper med PTSD i Dalarna, eftersom det då fanns utrymme för att ta hand om fler patienter. Efter det har antalet remisser till kris- och traumamottagningen ökat kraftigt och i kombination med tillfällig personalbrist på mottagningen gjorde det att väntetiderna blev för långa. På grund av detta infördes i januari i år remisstopp till kris- och traumamottagningen för andra patientgrupper och nu fungerar det alltså enligt grunduppdraget igen. Asylsökande och flyktingar med PTSD i Dalarna remitteras till kris- och traumamottagningen i Borlänge, medan övriga personer med PTSD i Dalarna tas hand om på regionens psykiatriska mottagningar.

Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för Region Dalarnas verksamheter.

*Texten är uppdaterad med rätt årtal för när kris- och traumamottagningen tillfälligt öppnade för andra patientgrupper med PTSD i Dalarna. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt