Skip to main content

Ministerbesök på Falu lasarett

Nyhet   •   Apr 03, 2019 08:53 CEST

Idag, onsdag den 3 april, besöker klimat- och miljöminister Isabella Lövin lustgasanläggningen på Falu lasarett

Under 2017 fick Landstinget i Dalarna, numera Region Dalarna, ett investeringsstöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet för att minska utsläppen från vår lustgasanläggning.

Lustgas används som smärtlindring i vården och används bland annat av förlossningsavdelningen vid Falu lasarett där cirka 3 300 förlossningar sker per år. I genomsnitt används ett kilo lustgas per förlossning vilket innebär en årlig förbrukning av 3 300 kilo lustgas.

Lustgas är en kraftig växthusgas som påverkar ozonskiktet negativt. Lustgasens klimatpåverkan är 298 gånger större än koldioxid.

– Lustgasanvändningen påverkar också våra medarbetares arbetsmiljö negativt i själva förlossningsrummen vilket vi ser allvarligt på. Med rätt hantering och anpassade masker kan 90 procent av den förbrukade mängden lustgas samlas in och ledas till reningsanläggningen. Då kommer vi kunna rena upp till 99 procent av all lustgas vi använder inom förlossningen, berättar Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

Mellan 10:50-11:10 besöker klimat- och miljöminister Isabella Lövin lustgasaläggningen på Falu lasarett.