This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. ”Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats”, säger Gunilla Franklin.
Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. ”Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats”, säger Gunilla Franklin.

Nyhet -

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge för de äldre och sköraste

Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. ”Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats”, säger Gunilla Franklin, 1:a linjens chef vårdcentralen Tisken.

Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.

– Det här ger en ökad trygghet för de äldre och sköraste patienterna. Det underlättar hemskrivningar från sjukhuset och förhindrar inläggningar och onödiga transporter, säger Gunilla Franklin.

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge är ett samarbete mellan Region Dalarna, Unicares vårdcentraler, Falu kommun och Borlänge kommuns hemsjukvård. Mobila teamet finns tillgängligt helgfria vardagar dagtid.

– Multisjuka och sköra patienter ska inte behöva bollas runt mellan regionens vårdinrättningar och den kommunala omsorgen. Därför är det en prioriterad fråga att utveckla mobila team i samverkan med länets kommuner, för ett tryggt och samlat omhändertagande, och till gagn för de allra sköraste patienterna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Det mobila teamet Falun-Borlänge:

  • Stöttar bland annat hemsjukvård, ambulans, särskilt boende/vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende.
  • Kan anlitas av slutenvården för att förkorta patients vårdtid på sjukhus.
  • Kan bistå med kortare medicinska insatser i hemmet efter utskrivning.
  • Teamets bil är utrustad med medicinteknisk utrustning som till exempel: EKG, defibrillator, pulsoximeter, bladderscan, doppler, våg, Optichamber med mask, provtagningsmaterial och vissa läkemedel.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt