Skip to main content

Rättigheter för samer och andra nationella minoriteter stärks

Nyhet   •   Feb 06, 2019 09:26 CET

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagändringen stärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

- Som region har vi ett viktigt ansvar för att skydda och främja de nationella minoriteterna så att man får möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och vi ser positivt på att vårt uppdrag nu breddas, säger Ann-Jeanett Stål, samordnare nationella minoriteter Region Dalarna.

För Sveriges regioner innebär lagändringen bland annat en skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet och att utöka sitt samråd med minoritetsgrupperna i olika frågor.

Särskilt ansvar för sydsamiska och finska

Utöver regionernas gemensamma uppdrag kring nationella minoriteter har Region Dalarna också ett särskilt ansvar för sydsamiska och finska.

- Region Dalarna är förvaltningsregion för sydsamiska och finska och vi arbetar för att öka kunskapen om dessa minoriteter. Inom kort lanserar vi en lärarhandledning med litteratur om samer och samisk kultur som vänder sig till lärare i grundskolan för att stödja deras arbete utifrån läroplanen. Den samiska ”temaväskan” kommer att finnas för utlåning på biblioteket i Dalarna, säger Ann-Jeanett.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) stärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Sveriges regioner får i och med detta en utökad: 

  •  informationsskyldighet
  • samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
  • skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
  • skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet.

Mer information
Läs mer om Region Dalarnas arbete med nationella minoriteter