Skip to main content

Storövning av helikopterhaveri vid Falu lasarett

Nyhet   •   Sep 25, 2019 14:51 CEST

Övning pågår: Ambulanshelikoptern har landat för hårt och flera personer har skadats.

Under onsdagen genomfördes en stor samverkansövning vid Falu lasarett. Det som övades var en okontrollerad helikopterlandning på helikopterplattan:
– Vi är väldigt nöjda med övningen. Vi har testa larmvägar och rutiner och de fungerar. Haverilarmsplanen har också fungerat, säger Caroline Johansson, övningsledare och beredskapssamordnare, Region Dalarna.

Samverkansövningen genomfördes tillsammans med Räddningstjänsten Dala Mitt, polisen, SOS, akutmottagningen Falun, ambulanssjukvården, prehospital sjukvårdsledning (PS), tjänsteman i beredskap (TIB), Svensk luftambulans, flygplatsorganisationen inom Region Dalarna, bevakningen samt Säkerhets- och miljöavdelningen.

– Den samlade bilden hos de övande organisationerna är att det inte finns några akuta brister som måste åtgärdas omedelbart. Det finns visa finjusteringar att göra för att göra blåljuskedjan mer effektiv, säger Emma Björklund, övningsledare och beredskapssamordnare, Region Dalarna.

I Region Dalarna finns idag två upphöjda helikopterplattor, en i Falun och en i Mora, där totalt cirka 340 landningar per år genomförs. Under 2020 planeras en liknande övning för helikopterplattan vid Mora lasarett.


1. Larmet har just gått och sprinklersystemet satts igång för att släcka elden. 


2. Räddningstjänsten är på plats och hjälper skadade ut ur helikoptervraket. 

3. Ledningsplats vid Falu lasarett. 

4. Skadade personer tas om hand.