This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Hossein Salmanzadeh
Foto: Hossein Salmanzadeh

Nyhet -

Utdelade projekt- eller verksamhetsstöd från kultur-och bildningsförvaltningen återkrävs ej

Med hänsyn till den rådande situationen med covid-19 kommer Region Dalarna inte kräva återbetalning för de projekt-eller verksamhetsstöd som beslutats eller delats ut. Vi kartlägger just nu de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för kulturverksamheter och kulturskapare i länet för att få en överblick”, säger Malin Lagergren, chef på kultur-och bildningsförvaltningen.

Många verksamheter har tvingats ställa in planerade arrangemang och aktiviteter den senaste veckan. En del av dessa har också skjutits på framtiden.

För projekt handlar det i första hand om att planera om, skjuta upp eller göra förändringar i tidplanen.

– Vi vill gärna ha dialog utifrån nuvarande och kommande behov, samt förändringar i verksamhets-och tidplaner. Vi uppmanar därför till kontakt med handläggare på kultur-och bildningsförvaltningen, säger Malin Lagergren, förvaltningschef.

Situationen just nu innebär stora svårigheter att genomföra den verksamhet eller de projekt man planerat. 

– Vi har därför en generös hållning i den här frågan och kommer inte återkräva redan beslutade eller utbetalda medel, förklarar Mursal Isa, ordförande i kultur-och bildningsnämnden. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt