Skip to main content

Vad händer på ett sjukhus när det sker en allvarlig olycka?

Nyhet   •   Feb 13, 2019 15:41 CET

Vad händer på ett sjukhus när det sker en allvarlig olycka?

Vid allvarlig händelse måste hälso- och sjukvården ha en organisation som kan anpassas till uppgiften. För att detta ska vara möjligt bör hälso- och sjukvården gradvis kunna anpassa sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Tre beredskapslägen
Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

  1. Stabsläge - beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  2. Förstärkningsläge - beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  3. Katastrofläge - beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Se film om vår krisberedskap i Region Dalarna
I nya filmen om krisberedskap får du se hur sjukhusets personal agerar vid de olika beredskapsgraderna.