Skip to main content

Taggar

sjukvård

hälsa

lex maria

kultur

utbildning

forskning

rekrytering

sjukvård 176 hälsa 146 lex maria 55 forskning 24 kultur 21 utbildning 16 rekrytering 12 regionbildning 6 region 6 tandvård 6 Regional utveckling 5 miljö 5 psykiatri 5 Dalarna 4 Folktandvården 4 ambulanshelikopter 4 Svensk Luftambulans 3 akutmottagning 3 primärvård 3 aids 3 landstingsstyrelsen 3 Region Dalarna 3 hiv 3 Landstinget Dalarna 3 öppna jämförelser 2 kulturpris 2 resistens 2 bildning 2 vårdcentral 2 folkhälsa 2 ungdomar 2 app 2 utveckling 2 donation 2 landsting 2 smittskydd 2 antibiotika 2 Världsaidsdagen 2 parkering 2 kulturrådet 2 avesta lasarett 2 politik 2 läkemedel 2 ekonomi 2 dans 2 vaccin 2 vårdbarometern 2 landstingsfullmäktige 2 organdonation 2 sex 2 1177 2 patientenkät 2 folktandvård 2 IT 2 Kommunikationshjälpmedel 1 kirurg 1 ambulanssjukvård 1 skapande skola 1 psykiatrisk vård 1 dalahäst 1 urologi 1 kulturombud 1 neonatal 1 vävnad 1 allmänpsykiatri 1 donationsveckan 1 influensavaccination 1 WAD 1 PCV 1 lasarett 1 fullmäktige 1 ST-läkare 1 landstingsfrågor 1 personcentrerad vård 1 Ung kultur 1 slutenvård 1 1177.se 1 Bildstöd 1 falu lasarett 1 samtala med barn 1 specialiserad vård 1 1177 vårdguiden 1 rpk 1 Jämlik sjukvård 1 personcentrerad 1 ortopeden 1 kirurgklinik 1 digital vårdcentral 1 elevkulturombud 1 historiska veckan 1 asylvård 1 somatisk vård 1 samarbete 1 energi 1 unga 1 studie 1 operation 1 skola 1 kirurgi 1 demokrati 1 organ 1 robot 1 opera 1 projekt 1 omsorg 1 mental hälsa 1 integration 1 högskolan dalarna 1 diabetes 1 näringsliv 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 influensa 1 folkhögskola 1 offentlig sektor 1 kommun 1 fastigheter 1 enkät 1 revision 1 omvårdnad 1 industri 1 amning 1 reception 1 förlossning 1 smärtlindring 1 vårdbyggnad 1 akutsjukvård 1 patient 1 riskbedömning 1 öppenvård 1 design 1 kommunal 1 SPOR 1 landstinget 1 säter 1 harpest 1 hpv 1 mora lasarett 1 ndr 1 World Aids Day 1 allmänläkare 1 nybyggnad 1 rättspsykiatri 1 representation 1 Visa alla taggar
Standardiserade vårdförlopp kortar väntetiderna i cancervården

Standardiserade vårdförlopp kortar väntetiderna i cancervården

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 13:01 CEST

För att det ska gå fortare mellan en välgrundad misstanke om cancer och en cancerdiagnos har Region Dalarna infört Standardiserade vårdförlopp (SVF): "Syftet är att korta väntetiderna för patienterna så att de ska få en snabb och sammanhållen utredning", säger Bitte Kans, regional samordnare för Standardiserade vårdförlopp (SVF).

Så skyddar du dig mot harpest – rekordmånga drabbade i Dalarna

Så skyddar du dig mot harpest – rekordmånga drabbade i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 11:37 CEST

I sommar har fler personer än vanligt smittats av harpest i Dalarna. ”Högsäsong för sjukdomen är i september vilket betyder att antalet smittade kommer att öka. Använd heltäckande klädsel och myggmedel när du är i skog och mark”, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare på Falu lasarett.

Region Dalarna erbjuder fler praoplatser för elever på högstadiet

Region Dalarna erbjuder fler praoplatser för elever på högstadiet

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 08:45 CEST

Nu ska flera unga i Dalarna få chansen att prova på vårdyrket: "Vi är oerhört glada att vi kan erbjuda ännu fler praoplatser och på fler orter. Det är positivt för både vår verksamhet och för eleverna," säger Mika Söderström, chef för kompetensförsörjning, Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 09:09 CEST

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård. "Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär," säger Roger Larsson, chefläkare.

I år står Söderhamn som värd för Miljötinget

I år står Söderhamn som värd för Miljötinget

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 09:02 CEST

Fokus på biologisk mångfald när ungdomar från Dalarna och Gävleborg träffas på årets Miljöting: "De flesta känner idag till att vi står inför allvarliga klimatförändringar, men något som de ideellt aktiva ungdomarna i projektet valt att lyfta i år är hur detta påverkar vår biologiska mångfald. Hur viktigt det är för vår planet," säger Anna Sjögren, projektledare Miljötinget, Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:43 CEST

En 69-åring man får sin cancerdiagnos fördröjd på grund av att rutiner kring provsvar och symtombild inte följts: "I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket är ytterst beklagligt då det sannolikt fördröjt patientens diagnos," säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Region Dalarna vill sätta ungas delaktighet i centrum

Region Dalarna vill sätta ungas delaktighet i centrum

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 08:54 CEST

Unga på landsbygden och i utsatta områden känner sig mindre delaktiga i samhället än unga i städerna. "Delaktighet är viktigt för de ungas egen självkänsla och välbefinnande, men också för att vi ska ha ett levande och demokratiskt samhälle. Det finns många risker kopplade till att känna utanförskap, som till exempel ohälsa och riskbeteende," säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg, Region Dalarna.

Region Dalarna samarbetar med kommunerna för en säkrare vård i sommar

Region Dalarna samarbetar med kommunerna för en säkrare vård i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:04 CEST

Region Dalarna och Dalarnas kommuner ökar i sommar samarbetet för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. "Patienter ska få vård på rätt plats och ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan," säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Gynekologisk cellprovtagning räddar liv!

Gynekologisk cellprovtagning räddar liv!

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 09:01 CEST

Antalet fall av livmoderhalscancer i Dalarna har ökat de sista åren. "Vi har nu ca 20 fall per år, jämfört med tidigare ca 10-15 fall per år," säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi och medicinskt ansvarig för cellprovtagningsverksamheten på Kvinnokliniken i Dalarna. "Vid cellprovtagningen kan man upptäcka förstadier till cancer som man kan behandla bort."

Försök med självprovtagning i hemmet för kvinnor som inte gått på cellprov

Försök med självprovtagning i hemmet för kvinnor som inte gått på cellprov

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:29 CEST

Kvinnor i Dalarna som uteblivit från cellprovtagning i tio år eller mer kommer nu få ett självtest hemskickat: "De här är en grupp av kvinnor som löper en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer, till skillnad från kvinnor som har följt screeningprogrammet och tagit cellprov när de blivit kallade, säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi på Kvinnokliniken i Dalarna.

Avesta familjecentral utan BVC-sköterskor i sommar

Avesta familjecentral utan BVC-sköterskor i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 10:53 CEST

I sommar kommer Avestas familjecentral vara utan BVC-sköterskor: "Alla nyfödda barn kommer att bli omhändertagna och alla barn som ska vaccineras i sommar kommer att bli kallade på vaccination," säger Hisham Al-Sabtti ledningsansvarig läkare och biträdande verksamhetschef, Vårdcentral Avesta.

​Nu är ambulansen i Rättvik tillbaka igen

​Nu är ambulansen i Rättvik tillbaka igen

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 10:00 CEST

Från och med idag kommer det att finnas en ambulans stationerad dagtid i Rättvik: "Det viktigaste är att ambulansen nu snabbare kan vara på plats vid akuta sjukdomsfall och olyckor där en lyckad utgång ofta kan handla om minuter och sekunder. Vi är även nöjda med att på detta sätt infria ett vallöfte," säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

​Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

​Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 08:31 CEST

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Astmakollen vann Vitalis stipendium

Astmakollen vann Vitalis stipendium

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 12:07 CEST

Igår kväll stod det klart att Region Dalarna och distriktssköterskorna Maria Boström och Marie Persson fick Vitalis stipendium för Astmakollen: "Så himla kul att Region Dalarna och Astmakollen uppmärksammas på det här stora eventet och därigenom har möjlighet att spridas ytterligare," säger Maria Boström och Marie Persson.

Ny forskning om säkerhetsklimatet i operationssalen

Ny forskning om säkerhetsklimatet i operationssalen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 10:13 CEST

Fredag den 24 maj försvarar Camilla Göras sin doktorsavhandling ”Open the door to complexity: Safety climate and work processes in the operating room” i föreläsningssalen på Falu lasarett: "Trots min erfarenhet och att jag vet att kommunikation är viktigt så trodde jag inte att kommunikationen i operationssalen var så omfattande som den faktiskt är, säger hon.

​Nu finns en samisk temaväska för lärare i grundskolan

​Nu finns en samisk temaväska för lärare i grundskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:39 CEST

Region Dalarna har i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken tagit fram en samisk temaväska samt en lärarhandledning som vänder sig till grundskolan: "Det här materialet är ett led i att synliggör den samiska kulturen, både för den samiska eleven men också för majoriteten, säger Ann-Jeanett Stål, Region Dalarnas samordnare för nationella minoriteter.

Astmakollen i final till prestigefullt pris

Astmakollen i final till prestigefullt pris

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 07:45 CEST

​Region Dalarna och distriktssköterskorna Maria Boström och Marie Persson är i final till ett prestigefullt pris på 50 000 kronor för arbetet med Astmakollen.

Mammografiverksamheten vid Mora lasarett läggs ner

Mammografiverksamheten vid Mora lasarett läggs ner

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 09:53 CEST

Mammografienheten i Falun tar över ansvaret från Mora lasarett för utredningar och uppföljning av patienter med symtom från brösten samt uppföljning efter bröstoperation: "Vi kommer att kunna ge alla patienter i hela länet med misstänkt bröstcancer en mer jämlik och standardiserad utredning och behandling," säger Maria Nyberg.

8,5 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd

8,5 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 09:35 CEST

​Topphedenbackens Fastighets AB har beviljats regionalt investeringsstöd på drygt 8,5 miljoner kronor till att utveckla ett aktivitetscenter vid Idre Himmelfjäll: "Aktivitetscentret blir en viktig plats för möten, gemenskap och service på Himmelfjäll. Dessutom energieffektivt – vilket Region Dalarna och EU:s strukturfonder prioriterar högt," säger Birgitta Sacrédeus, (KD) regionråd.

​Anders Björkman ska stärka utvecklingen av Dalarnas näringsliv

​Anders Björkman ska stärka utvecklingen av Dalarnas näringsliv

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 09:02 CEST

Region Dalarna får en ny näringslivsutvecklingschef. Den 15 april kliver Anders Björkman på uppdraget: "Det ska bli jätteintressant att jobba med näringslivsutveckling i Dalarna. Jag ser med spänning fram emot vad jag kan vara med och bidra till", säger han.