Skip to main content

Angående rapportering om personuppgiftsläcka på 1177

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 16:44 CET

Det har nu kommit till vår kännedom att det kan finnas samtal från Dalarna i den uppmärksammade personuppgiftsläcka som Computer Sweden var först med att rapportera om. 
– Under dagen har vi arbetat med att få fram information om vad som hänt, hur många som kan vara berörda och så har vi anmält det till Datainspektionen, säger Ann-Catrin Sterner, verksamhetsledare för telefonrådgivningen 1177 Dalarna.

Säkerhetsbristen berör framför allt regionerna Stockholm, Sörmland och Värmland. De har avtal med Medhelp som i sin tur har en underleverantör, Medicall, som vårdgivare för 1177 Vårdguiden på telefon. Region Dalarna använder ett helt annat telefonisystem, Inera, för sjukvårdsrådgivning via telefon. Men under totalt tre sommarmånader mellan 2015 och 2017 upphandlades tjänsten av Medhelp för att täcka upp sommarbemanningen.

– De samtal som kan vara berörda i Dalarna är de samtal som har kommit in under korta perioder mellan arbetsskift, säger Ann-Catrin Sterner.

Enligt uppgift är säkerhetsbristerna nu åtgärdade. Servern där samtalen lagrats är avstängd och inte längre åtkomlig. Det är säkert att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

– Vi ser förstås mycket allvarligt på det inträffade, vi kommer att gå vidare med det här och ta lärdom av vad som hänt, säger Ann-Catrin Sterner.

Ännu har inte Region Dalarna fått fram uppgifter om hur många samtal det gäller i Dalarna. Om det skett så kommer berörda att bli kontaktade inom kort.

Systemet för telefonrådgivningen som Region Dalarna använder lagrar samtal i två separerade och skyddade datahallar i en helt egen servermiljö i Sverige som inte delas med andra kunder. Telefonisystemet har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet.

Region Dalarna har gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!