Skip to main content

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 11:51 CET

Knutor i bröstet bedömdes inledningsvis som ”tät vävnad”, men en magnetkameraundersökning visade senare att det var bröstcancer. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av fördröjd diagnos.

En kvinna född på 60-talet söker vård vid flera tillfällen under knappt tio års tid på grund av oro för knutor och svullnad i brösten. Mammografiundersökningar genomförs vid flertal tillfällen samt även ultraljudsundersökningar. Ingen tumör upptäcks vid dessa undersökningar, utan knutorna bedöms som ”tät vävnad”.

När patienten blir kallad på screening för mammografiundersökning 2017 så beslutas om att komplettera med en magnetkameraundersökning, MRT, av brösten. Först då påträffas cancerförändringar i bägge brösten som tyvärr visar sig vara spridd också till skelettet.

– Tät vävnad innebär att det är svårare att diagnostisera. MRT kan då vara ett komplement till undersökningen. Biopsi av vävnad skulle möjligen också kunna vara aktuellt, säger Helena Hellström chefläkare vid Landstinget Dalarna.

– Idag förekommer det något olika rutiner när i utredningen en patient ska genomgå magnetkameraundersökning i samband med bröstundersökningar. Detta måste självklart klargöras för att få en gemensam policy, liksom även diskussion kring när det ska göras ett vävnadsprov. Det är ett arbete som nu har påbörjats.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.