Skip to main content

Lex Maria-anmälan med anledning av försenad strokediagnos

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 16:26 CET

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en patient fått en försenad strokediagnos.

Det var i november 2016 som en patient sökte till vårdcentralen i Vansbro på grund av symptom i form av hängande mungipa samt domningar och svaghet i höger arm och ben. Patienten remitterades dock inte akut till sjukhus utan skickades hem av läkaren för fortsatt utredning polikliniskt (utanför sjukhus).

Vid genomgång av provsvar och journalanteckningar fem dagar senare uppmärksammades handläggningen av en annan läkare. Patienten kallades då tillbaka till vårdcentralen för en ny bedömning, vilket resulterade i att patienten remitterades akut till medicinkliniken i Mora där man konstaterade kraftigt förhöjt blodtryck. Man kunde även se vid röntgen av hjärnan att patienten drabbats av blodpropp i hjärnan, alltså stroke. Patienten behandlades för sitt tillstånd på lasarettet.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning för att kartlägga möjliga orsaker till fördröjningen av handläggningen i detta fall. Man har diskuterat förloppet med inblandade och övrig personal för att säkerställa att aktuella vårdprogram och riktlinjer följs.

Handläggningen av strokepatienter har på senare år genomgått stora förändringar.

-Man är från sjukvården betydligt mer aktiv än vad man var tidigare. Handläggningen går ut på att snabbt få en tydlig diagnos och försöka behandla en eventuell stroke så snabbt och effektivt som möjligt för att minska risken för sena komplikationer och resttillstånd. Detta sker både med hjälp av läkemedel samt specifik rehabilitering vid strokeenheter vid sjukhus eller i öppenvården, säger Roger Larsson, chefläkare primärvården Landstinget Dalarna.

Behandlingen och utredningen syftar också till att reducera riskerna för att patienten ska drabbas av återinsjuknande i stroke samt bedömning av lämplighet att köra bil, inneha vapen etc.

Landstinget i Dalarna har på senare år infört specifika riktlinjer för att man snabbt ska kunna identifiera, diagnostisera och behandla patienter med stroke.

-Eftersom man i det här fallet frångått gällande riktlinjer har det kunnat innebära en allvarlig risk för bestående skador. Därför väljer landstinget att göra en Lex-Maria anmälan för att få en extern granskning och för att på bästa sätt förhindra att något liknande händer igen, säger Roger Larsson.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.