Skip to main content

Nu startar pilotprojektet God och nära vård – Södra Dalarna

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 14:13 CET

– Pilotprojektet i södra Dalarna är en del i en nationell omstrukturering av hälso- och sjukvården. En omställning med fokus på primärvården, men där många behöver delta alltifrån patienten till den specialiserade vården på sjukhus, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna. 
Den här veckan kliver Annichen Kringstad på uppdraget som projektledare för God och nära vård – Södra Dalarna.

Hälso- och sjukvården i Sverige och i Dalarna står inför stora förändringar.Vården har idag goda medicinska resultat, men uppföljningar visar på brister i kontinuitet, tillgänglighet och att det finns för stora skillnader mellan olika grupper både avseende vård- och hälsoutfall.

Ett genomgripande nationellt arbete har därför påbörjats som sätter nära vård i centrum.

Målet är en god och nära vård som tydligt utgår från befolkningens och patientens behov. Primärvården ska förstärkas, och tillsammans med sjukhus och kommunala insatser fungera dygnet runt. Projektet är ett samverkansarbete mellan de fem vårdcentralerna i södra Dalarna, Avesta lasarett och kommunerna.

– Jag ser fram emot att komma igång med pilotprojektet och att lära känna organisationen. Jag känner stor ödmjukhet inför den kunskap som finns och att vi tillsammans kommer att utveckla verksamheten mot den gemensamma målbilden i God och Nära vård, säger Annichen Kringstad.

– Projektet bygger på vårt struktur- och förändringsarbete som syftar till att skapa en hållbar hälso-och sjukvård som levererar patientsäker vård av god kvalitet. Arbetet är mycket viktigt då det handlar om den vård som våra medborgare och patienter behöver ofta och som ska finnas nära, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör i Landstinget Dalarna.

Annichen Kringstad kommer närmast från en tjänst som koordinator och elevstödjare på Montessoriskolan i Falun. Tidigare har hon bland annat arbetat som kommunikationschef för LRF och marknadsansvarig vid O-Ringen. 

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.