Skip to main content

Ny samtalsmottagning för barn och unga invigd i Borlänge

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 07:50 CEST

Under onsdagen invigdes en ny samtalsmottagning för barn och unga i Borlänge, ett led i den satsning Landstinget Dalarna gör för att motverka psykisk ohälsa hos unga.

Hit kan barn och ungdomar mellan 0-17 år vända sig för att få stöd och hjälp med lättare till medelsvår psykisk ohälsa, och med psykiska problem som till exempel oro, stress, ångest eller nedstämdhet.

-Det ska vara enkelt och lättillgängligt att komma hit. Ingen remiss behövs, säger Lena Karlsson, områdessamordnare inom Landstinget Dalarna.

Mottagningen har varit öppen sedan mitten av mars och bemannas av en KBT-terapeut och en sjuksköterska/psykoterapeut, och från sommaren 2014 även av en psykolog. Samarbetet med ungdomsmottagningen, socialtjänsten och elevhälsan är viktigt, och en samlokalisering mellan Landstinget Dalarna och Borlänge kommun håller på att ta form.

Efter att en inventering av primärvården i landet gjordes där det framkom att det saknades en så kallad första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa, enades i november 2011 regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en ny överenskommelse. Landstinget Dalarna tog i samband med detta ett beslut om att förstärka primärvårdens resurser för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samtalsmottagningarna som redan har öppnat, och som är på gång att öppna i länet, är ett resultat av det beslutet. Idag finns mottagningar i Avesta, Hedemora, Falun, Gagnef, Ludvika, Orsa, Smedjebacken, Särna-Idre, Älvdalen och nu Borlänge.


Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.