This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen

Pressmeddelande -

Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen

Idag har Region Dalarna fattat beslut om att gå upp i stabsläge med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

– Region Dalarna går upp i stab för att ha god beredskap inom vården. Stabsläget innebär att regionen kan mobilisera och omfördela resurserna på ett enklare sätt så att patientsäkerhet upprätthålls när organisationen förväntas utsättas för ett hårdare medicinskt tryck, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Hittills har fyra personer testas positivt för coronaviruset covid-19 i Dalarna, samtliga är smittade utomlands i områden med smittspridning och mår under omständigheterna bra:

– Det var förväntat att vi skulle få fler fall. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att stanna hemma om man har feber eller luftvägsinfektion för att skydda särskilt våra äldre och andra människor i riskgrupper, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Hur sjukvården organiserar sig
Sjukvården måste ha en organisation som kan möta det aktuella behovet. Därför behöver sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen – stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån och innebär att en ledningsgrupp/stabsfunktion håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Information om coronavirus, covid-19, på webben
Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
Vårdguiden 1177:
https://www.1177.se/Dalarna/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Ämnen

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Relaterat material