Skip to main content

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan gällande en försenad diagnos

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2019 08:55 CET

Otydlig förändring på röntgenbilder medförde en försenad cancerdiagnos hos en 75-årig kvinna. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av det inträffade.

I maj 2018 söker en 75-årig kvinna sin vårdcentral på grund av förvärrade ryggsmärtor och ett försämrat allmäntillstånd under de senaste två veckorna. Hon har sedan tidigare diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är rökare. En utredning påbörjas med lungröntgen och bröstryggsröntgen.

Lungröntgen visar en gammal förändring i vänster lunga och nytillkomna förändringar i båda lungorna. När man sedan eftergranskar de gamla röntgenbilderna så ses förändringen i vänster lunga otydligt år 2013, 2016 samt på en skiktröntgen 2015.

Vid ny skiktröntgen av lungorna ser man att förändringen som fanns 2015 ökat i storlek och väcker misstanke om lungcancer. Patienten remitteras till lungkliniken och får diagnosen lungcancer med dottertumörer.

En utredning är genomförd för att belysa händelseförloppet och förhindra en upprepning.

På grund av försenad diagnos görs nu en anmälan enligt lex Maria av Eva Ohlsson Chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!