Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande -

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Röntgenbilder bedömdes felaktigt och med anledning av det inträffade väljer Region Dalarna att göra en lex Maria-anmälan.

En 23-årig man får under våren 2019 tilltagande smärtor i vänster knä. Under sommaren söker han läkare på sin vårdcentral som beställer röntgen och skickar remiss till ortopedklinik. Röntgen utförs i september och bilderna granskas av röntgenläkare hos en extern aktör, som används på grund av resursbrist på Bild och funktionsmedicin i Dalarna (Röntgenkliniken).

Enligt svaret från den externa aktören fann man inga skelettförändringar, men vid en ny granskning av bilderna en vecka senare av ortopedspecialist och röntgenläkare i Falun såg man en skelettförändring som vid magnetröntgen visade sig vara en tumör. Patienten är nu opererad med gott resultat

– Den felaktiga bedömningen av röntgenbilderna kunde ha inneburit en fördröjning av diagnosen och därmed försenad operation. Medicinskt ansvarig läkare har bett om en förklaring från den externa aktören utan att få svar. Med anledning av denna händelse gör vi en Lex Maria-anmälan, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Ämnen

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt