Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 55 träffar

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 09:09 CEST

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård. "Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär," säger Roger Larsson, chefläkare.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:43 CEST

En 69-åring man får sin cancerdiagnos fördröjd på grund av att rutiner kring provsvar och symtombild inte följts: "I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket är ytterst beklagligt då det sannolikt fördröjt patientens diagnos," säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad diagnos av cancer i bukspottkörteln

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad diagnos av cancer i bukspottkörteln

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 10:25 CEST

Trots nya symtom, en stor viktnedgång och upprepade besök på vårdcentral remitterades inte en kvinna till specialistvården för fördjupad utredning. "Patienten hade dessutom buksmärta, illamående och frekventa kräkningar vilket långt tidigare borde lett tankarna till en misstanke om elakartad sjukdom i buken," säger Roger Larsson chefläkare i Division primärvård i Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av felaktigt antibiotikaval

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av felaktigt antibiotikaval

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 09:15 CET

Feltolkade provsvar ledde till att en kvinna i 75-årsålderna sannolikt fick fel sorts antibiotika. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och vidtar åtgärder för att en liknande händelse inte ska ske igen.

Nyheter 1 träff

Lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos och behandling

Nyheter   •   Jul 02, 2018 09:55 CEST

En patient blev inte kallad i tid på grund av att fel årtal av misstag noterades i journalsystemet: – I detta fall så fördröjdes diagnos och därmed behandling med tre månader därför väljer vi att göra en lex Maria-anmälan, säger Helena Hellström chefläkare, Landstinget Dalarna.

Kontaktpersoner Visa alla 5 träffar

 • Chefläkare
 • Region Dalarna
 • nipqlsnx.kbbuyrgleehnsreticjerqknaxx@luktdnwalfnarffnaga.sqiedu
 • 023-499157

 • förtroendetandläkare, Folktandvården, Landstinget Dalarna
 • mijochehaerklazy.hxhedylbeedrgzg@lrgtdbsaldharfrnafb.sbdeau
 • 070-612 5526

 • Chefläkare, Division primärvård, Region Dalarna
 • ropxgedvr.sys.ctlasrrsbbsodrn@qnrezngikkonbcdahpladnrnmua.gsseoz
 • 072-141 66 22

 • Chefläkare Region Dalarna
 • helflejonayq.hnoelznlssctrvkomoi@luytdqbalqharrsnakc.swzehs
 • 073-814 56 00