Skip to main content

Taggar

Renovas hållbarhetsredovisning 2013

Renovas hållbarhetsredovisning 2013

Dokument   •   2014-03-20 08:00 CET

Renovas hållbarhetsredovisning 2013 innehåller många konkreta exempel på koncernens framgångsrika miljöarbete, liksom en redovisning av hållbarhetsarbetet enligt GRI-index, (Global reporting initiative, en standard för hållbarhetsredovisningar).

Hållbarhetsredovisning med årsredovisning 2012
Invigning av Marieholmsanläggningen

Invigning av Marieholmsanläggningen

Dokument   •   2012-05-02 07:48 CEST

Alltmer matavfall från Västsverige förbehandlas på Renovas nya anläggning i Marieholm till en så kallad "slurry" som sedan går vidare för rötning och utvinning av biogas. Nu är det, efter provdrift och testkörningar, klart för invigningen som förrättas av Renovas ordförande Marina Johansson. Invigningen äger rum torsdagen den 3 maj kl 12.00.

Renovas fordonsutveckling

Renovas fordonsutveckling

Dokument   •   2011-11-17 11:57 CET

Renovas arbete med utveckling av miljövänligare fordon och logistiklösningar har fokuserats på att långsiktigt minska koldioxidutsläppen och att minska utsläppen av kväveoxider framför allt i våra tätorter.

Världens första serietillverkade elhybridsopbil - presentation

Världens första serietillverkade elhybridsopbil drivs med dieselmotor och elmotor, var för sig eller tillsammans. Den lastar och komprimerar avfall utan att dieselmotorn är igång. Batteriet laddas med plug in-teknik. Denna unika kombination minskar utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell dieselbil. Här finns mer data.

Årsredovisning 2010 - med hållbarhetsredovisning

Att bedriva en verksamhet som stödjer långsiktigt hållbar samhällsutveckling är en grundbult i Renovas verksamhet. Nu har vi också tagit steget att knyta en hållbarhetsredovisning till årsredovisningen. Vi följer GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer.

Renovas årsredovisning 2009

Renovas årsredovisning 2009

Dokument   •   2010-03-10 13:04 CET

Christian Baarlid, vd: "Vår långsiktiga planering är grunden för ytterligare expansion och en hållbar tillväxt i Västsverige. Utsikterna för 2010 är goda."

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning

Sammanfattande rapport av en studie som gjorts vid Sävenäsanläggningen i Göteborg med så kallad kol-14-analys för att fastställa andelen fossilt kol i avfallet.

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Dokument   •   2009-06-17 16:12 CEST

Renovas vd Christian Baarlid: "Vi har visat att vi är ett 'samhällsnyttoföretag' som vill ligga lite före och som vågar satsa långsiktigt på miljöområdet".