Rqj0ydip0zmh34bapr09

10 års framgångsrikt miljöarbete på Way Out West

Nyheter   •   Aug 11, 2016 09:56 CEST

Lzuywl72ra5ntgv0j1em

Renovas miljöstipendiat forskar om framtidens bränslealternativ

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 09:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2016 tilldelas Maria Taljegård på Chalmers. Hennes forskning handlar om framtidens transport- och energisystem inklusive vilken potential det finns för återvinning av koldioxid. Kanske skulle metanol eller etanol producerad från koldioxid och vatten kunna bli ett komplement till biobränslen och ett långsiktigt alternativ till vätgas eller el i transportsektorn?

Media no image

Zinkåtervinning från avfallsaska

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2015 08:33 CEST

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning. Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink som hamnat i avfallet kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Metoden bygger på att flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen, tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen. Tvättvätskan väntas fånga upp till 85 % av zinken i askan och genom att sedan höja pH-värdet på tvättvätskan kan zinken avskiljas i ett filter, tvättas och skickas vidare för upparbetning vid ett zinksmältverk. Den kvarvarande tvättade flygaskan innehåller nu lägre halter av alkali, klorider och tungmetaller vilket gör att den kan återföras till förbränningen.

Pilotprojektet som nu genomförs på Renova bygger på FOU vid Renova AB och Götaverken Miljö AB och är en fortsättning på ett tidigare projekt i labbskala med askor från ett flertal svenska anläggningar inom Waste Refinery.Utvecklingsprojektet stöttas delvis med medel från askprogrammet vid Energiforsk.

Christer Lundgren, chef affärsområde Återvinning, ger sin syn på projektet:

- Om pilotprojektet blir lyckat, så kommer det att innebära stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för avfallsförbränningsanläggningar.

- Målet är att installera en fullskaleanläggning inom några år. Götaverken Miljö har huvudansvaret för att designa och utvärdera pilotförsöken som genomförs under hösten 2015.

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning.

Läs vidare »
Xnactcpxl6gdcxcntgbr

Renova först ut med helt fossilfria avfallstransporter

Nyheter   •   Maj 20, 2015 11:30 CEST

Dagens hetaste miljönyhet! Renovas 220 tunga fordon tankar från och med idag endast förnyelsebart bränsle - baserat på animaliska fetter från slaktavfall. Regeringens vision är en totalt fossibränsleloberoende fordonsflotta i landet 2030 - Renova ligger alltså 15 år före. Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, välkomnar varmt Renovas initiativ.

Dgjlvpv3txawvlujblzi

Renova först ut med fossilfritt bränsle i alla sopbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 11:30 CEST

Från och med den 20 maj har Renova en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 220 tunga fordon tankar nu endast förnyelsebart bränsle. Regeringens vision är att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030, dvs om 15 år. Renova har en av landets största fordonsflottor inom avfallsbranschen. Totalt kör man motsvarande 140 varv runt jorden varje år!

Media no image

Renovas stora sopbilsflotta visar vägen

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 11:03 CEST

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter.

Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Några exempel: gasdrivna sopbilar, vatten i hydrauliken i stället för olja, el/dieselhybrider, gas/diesel-hybrider och tester med flytande biogas. Renova har en av landets största fordonsflottor för avfallshantering med sina 220 tunga fordon.

Nu är det dags igen.

Välkommen att delta vid presseventet den 20 maj kl 11-13, på Renova, Gullbergs Strandgata 20-22 i Göteborg.

Utöver Maria Wetterstrand deltar bl a Volvo Trucks miljöchef Lars Mårtensson, produktchef Erik Stenströmer Moglia, OKQ8, Renovas ordförande Claes Roxbergh, Renovas vd Ingrid Näsström, Renovas verkstadschef Lester Johnson samt representanter från Renovas ägarkommuner, näringsliv och universitet/högskola.

Anmälan via e-post aktivitet@renova.se eller på telefon till Marie-Louice Flach, tf kommunikationschef, tel 0706 31 00 09

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har cirka 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter. Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Nu är det dags igen.

Läs vidare »
Aque8vnjbtx9agsbopth

Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 13:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Mldnjzthvqqhdycao2qx

​Renova vände förlust till vinst under rekordåret 2014!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2015 08:10 CET

Efter ett tufft omställningsarbete lyckades Renovakoncernen vända en förlust under 2013 till en vinst på 20,9 miljoner kronor för 2014. Samtidigt slog koncernen alla rekord när det gäller produktion av el och värme under året. Årets resultat presenterades vid årsstämman 10 mars, där Renova också fick en ny styrelseordförande: Claes Roxbergh, (mp).

Media no image

​Effektiviseringar inom Renovakoncernen kan påverka ett 20-tal tjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2015 16:00 CET

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovakoncernens konkurrenskraft.

Den föreslagna organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. I förslaget ingår förändrade arbetsprocesser, förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare samt att bemanningen som helhet kommer att minskas.

– Organisationen som vi nu föreslår innehåller bland annat ett nytt, effektivt och flexibelt arbetssätt för ordermottagning och logistikplanering. Vi stärker därmed ytterligare vår position som den ledande miljöpartnern för företag och kommuner i Västsverige, säger Ingrid Näsström, Renovakoncernens vd.

Personalminskningen planeras i första hand att ske genom omplaceringar till andra vakanta tjänster internt och i andra hand genom frivilliga överenskommelser. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist. I dagarna inleds förhandlingar med facken. 

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Läs vidare »
Media no image

​Renova Miljö och Sakab samarbetar om förorenad jord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 14:30 CET

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

De båda bolagen har ingått ett samarbete för att förenkla för bygg och anläggningsföretag att hantera jordmassor vid byggnation och entreprenader. Genom möjligheten att kunna köra in oklassificerade jordmassor (jordmassor där föroreningarna i massorna inte har identifierats) spar man mycket tid eftersom klassificeringen görs efter leverans och man undviker väntetider för provsvar. Närheten till Göteborg leder till minskade transportsträckor och kortare produktionsstopptider för byggindustrin. Det i sin tur ger större möjlighet för byggindustrin att hålla sina tidplaner.

– Vi anser att samarbetet med Sakab innebär att regionen får ett konkurrenskraftigt alternativ för omhändertagande av förorenade schaktmassor, säger Renovakoncernens VD Ingrid Näsström. Sakabs långa erfarenhet av behandling av förorenad jord i kombination med Renova Miljös anläggningar utgör en bra grund för samarbetet fortsätter hon.

Hur tas jordmassorna om hand?

De oklassificerade jordmassorna körs till Renova Miljös anläggning i Fläskebo, Härryda kommun, där de lossas på en yta. Därefter analyseras massorna och man gör en bedömning av vilken behandlingsmetod som är korrekt för massorna. Massorna kan sedan sorteras för att få ut sten, tegel och betong som kan återvinnas som t ex konstruktionsmaterial. På platsen finns en vattenreningsanläggning som tar hand om lakvatten från området för att minimera negativ miljöpåverkan i omgivningen. Renova Miljö kan också ombesörja transporten av materialet till och från anläggningen.

– Vi är mycket nöjda med att ha fått möjligheten att arbeta tillsammans med Renova Miljö på Fläskebo. Anläggningen har högsta tänkbara standard och ett tillstånd som medger att även jordar som är klassade som farligt avfall kan tas emot, vilket är en styrka säger Göran Eriksson, VD på Sakab. Jag tror också att Fläskebos närhet till byggprojekt i centrala Göteborg kommer att vara av stort värde för stora som små byggare, fortsätter han.

Sakab är ett helägt bolag inom Ekokem-koncernen. Sakab erbjuder kunder inom försörjningssektorn, industrin och kommunal verksamhet komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Sakab hjälper företag inom industrin att lokalisera och genomföra åtgärder för ökad effektivitet och produktivitet inom materialhantering, marksanering, miljöservice, logistik och avfallsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett hållbart samhälle och sparar på naturens resurser.

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Renova AB och erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga tjänster och produkter inom återvinnings- och avfallsområdet i ägarregionen. För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Näsström, VD Renova 070-371 20 26

Göran Eriksson, VD Sakab 070-525 9110

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • tf kommunikationschef
  • marie-ublojpuibjcevl.flachtwqv@rbrpqzyenova.gtmuypnuse
  • 0706310009
  • 031-618706

Om Renova

Renova

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Adress

  • Renova
  • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
  • 401 22 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar