Dgjlvpv3txawvlujblzi

Renova först ut med fossilfritt bränsle i alla sopbilar

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:30 CEST

Från och med den 20 maj har Renova en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 220 tunga fordon tankar nu endast förnyelsebart bränsle. Regeringens vision är att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030, dvs om 15 år. Renova har en av landets största fordonsflottor inom avfallsbranschen. Totalt kör man motsvarande 140 varv runt jorden varje år!

Xnactcpxl6gdcxcntgbr

Renova först ut med helt fossilfria avfallstransporter

Nyheter   •   2015-05-20 11:30 CEST

Dagens hetaste miljönyhet! Renovas 220 tunga fordon tankar från och med idag endast förnyelsebart bränsle - baserat på animaliska fetter från slaktavfall. Regeringens vision är en totalt fossibränsleloberoende fordonsflotta i landet 2030 - Renova ligger alltså 15 år före. Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, välkomnar varmt Renovas initiativ.

Media-no-image

Renovas stora sopbilsflotta visar vägen

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 11:03 CEST

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter.

Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Några exempel: gasdrivna sopbilar, vatten i hydrauliken i stället för olja, el/dieselhybrider, gas/diesel-hybrider och tester med flytande biogas. Renova har en av landets största fordonsflottor för avfallshantering med sina 220 tunga fordon.

Nu är det dags igen.

Välkommen att delta vid presseventet den 20 maj kl 11-13, på Renova, Gullbergs Strandgata 20-22 i Göteborg.

Utöver Maria Wetterstrand deltar bl a Volvo Trucks miljöchef Lars Mårtensson, produktchef Erik Stenströmer Moglia, OKQ8, Renovas ordförande Claes Roxbergh, Renovas vd Ingrid Näsström, Renovas verkstadschef Lester Johnson samt representanter från Renovas ägarkommuner, näringsliv och universitet/högskola.

Anmälan via e-post aktivitet@renova.se eller på telefon till Marie-Louice Flach, tf kommunikationschef, tel 0706 31 00 09

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har cirka 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter. Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Nu är det dags igen.

Läs vidare »
Aque8vnjbtx9agsbopth

Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 13:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Mldnjzthvqqhdycao2qx

​Renova vände förlust till vinst under rekordåret 2014!

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 08:10 CET

Efter ett tufft omställningsarbete lyckades Renovakoncernen vända en förlust under 2013 till en vinst på 20,9 miljoner kronor för 2014. Samtidigt slog koncernen alla rekord när det gäller produktion av el och värme under året. Årets resultat presenterades vid årsstämman 10 mars, där Renova också fick en ny styrelseordförande: Claes Roxbergh, (mp).

Media-no-image

​Effektiviseringar inom Renovakoncernen kan påverka ett 20-tal tjänster

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 16:00 CET

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovakoncernens konkurrenskraft.

Den föreslagna organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. I förslaget ingår förändrade arbetsprocesser, förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare samt att bemanningen som helhet kommer att minskas.

– Organisationen som vi nu föreslår innehåller bland annat ett nytt, effektivt och flexibelt arbetssätt för ordermottagning och logistikplanering. Vi stärker därmed ytterligare vår position som den ledande miljöpartnern för företag och kommuner i Västsverige, säger Ingrid Näsström, Renovakoncernens vd.

Personalminskningen planeras i första hand att ske genom omplaceringar till andra vakanta tjänster internt och i andra hand genom frivilliga överenskommelser. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist. I dagarna inleds förhandlingar med facken. 

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Läs vidare »
Media-no-image

​Renova Miljö och Sakab samarbetar om förorenad jord

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:30 CET

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

De båda bolagen har ingått ett samarbete för att förenkla för bygg och anläggningsföretag att hantera jordmassor vid byggnation och entreprenader. Genom möjligheten att kunna köra in oklassificerade jordmassor (jordmassor där föroreningarna i massorna inte har identifierats) spar man mycket tid eftersom klassificeringen görs efter leverans och man undviker väntetider för provsvar. Närheten till Göteborg leder till minskade transportsträckor och kortare produktionsstopptider för byggindustrin. Det i sin tur ger större möjlighet för byggindustrin att hålla sina tidplaner.

– Vi anser att samarbetet med Sakab innebär att regionen får ett konkurrenskraftigt alternativ för omhändertagande av förorenade schaktmassor, säger Renovakoncernens VD Ingrid Näsström. Sakabs långa erfarenhet av behandling av förorenad jord i kombination med Renova Miljös anläggningar utgör en bra grund för samarbetet fortsätter hon.

Hur tas jordmassorna om hand?

De oklassificerade jordmassorna körs till Renova Miljös anläggning i Fläskebo, Härryda kommun, där de lossas på en yta. Därefter analyseras massorna och man gör en bedömning av vilken behandlingsmetod som är korrekt för massorna. Massorna kan sedan sorteras för att få ut sten, tegel och betong som kan återvinnas som t ex konstruktionsmaterial. På platsen finns en vattenreningsanläggning som tar hand om lakvatten från området för att minimera negativ miljöpåverkan i omgivningen. Renova Miljö kan också ombesörja transporten av materialet till och från anläggningen.

– Vi är mycket nöjda med att ha fått möjligheten att arbeta tillsammans med Renova Miljö på Fläskebo. Anläggningen har högsta tänkbara standard och ett tillstånd som medger att även jordar som är klassade som farligt avfall kan tas emot, vilket är en styrka säger Göran Eriksson, VD på Sakab. Jag tror också att Fläskebos närhet till byggprojekt i centrala Göteborg kommer att vara av stort värde för stora som små byggare, fortsätter han.

Sakab är ett helägt bolag inom Ekokem-koncernen. Sakab erbjuder kunder inom försörjningssektorn, industrin och kommunal verksamhet komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Sakab hjälper företag inom industrin att lokalisera och genomföra åtgärder för ökad effektivitet och produktivitet inom materialhantering, marksanering, miljöservice, logistik och avfallsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett hållbart samhälle och sparar på naturens resurser.

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Renova AB och erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga tjänster och produkter inom återvinnings- och avfallsområdet i ägarregionen. För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Näsström, VD Renova 070-371 20 26

Göran Eriksson, VD Sakab 070-525 9110

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

Läs vidare »
Gpaxir5lonc9cgyqb5draq

2014 ett rekordår för både värme, el och matavfall

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:00 CET

2014 slogs produktionsrekord för produktion av både fjärrvärme och el vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg. Orsakerna är framför allt hög tillgänglighet på anläggningen och högt värmevärde på avfallet. Rekord blev det också för behandling av matavfall, som nådde större mängder än någonsin tidigare.

Kznozxhv1lkddfbfbpbw

Vd Ingrid Näsström summerar "ett spännande och händelserikt år".

Nyheter   •   2014-12-19 08:30 CET

Jag tycker att det känns fantastiskt att få arbeta med något som är så meningsfullt som det vi gör på Renova. Vi pratar inte om det hållbara samhället, vi jobbar aktivt för att nå det. Det är här det händer. Varje dag. Det ska vi fortsätta att göra, både för er som äger och anlitar oss. God Jul och Gott Nytt År!

K5oqd1pk3sgdz4hcqzcm

Återvinningspris till Way Out West

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:10 CET

Way Out West utsågs till Årets Entreprenör på årets Återvinningsgala. Ett pris man delar med Renova. – Återvinning och avfallshantering är ett av en handfull viktiga stödben i vår verksamhet som en hållbar evenemangsaktör. Kul att vi tillsammans med vår partner sen många år Renova blir uppmärksammade för det arbetet! säger Niklas Lundell, Luger. Galan anordnas av Recycling & Miljöteknik.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • tf kommunikationschef
  • mzmaagrxdgrie-loequijgce.fwplaudchvx@renovcoa.se
  • 0706310009
  • 031-618706

Om Renova

Renova

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Adress

  • Renova
  • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
  • 401 22 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar