Fvn7glixhgcq0fr3yoip

Miljöstipendium till ny teknik för plaståtervinning

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 13:00 CEST

Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av Renovas miljöstipendium, för sin forskning som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med en ny enklare teknik som blandar olika plasttyper och kräver mindre anläggningar och materialflöden skulle återvinningen kunna underlättas på många platser.

Media-no-image

Succé för textilinsamlingsprojekt i Göteborg

Nyheter   •   2014-04-07 15:43 CEST

2285 kilo. Det blev facit för den första månaden av textilinsamlingsprojektet som just nu genomförs i nordöstra Göteborg. Renova, Poseidon och Human Bridge står bakom projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad. Under ett år samlas materialet in på prov i 30 miljörum, för att sedan gå till återanvändning och återvinning. Efter projekttiden ska insamlingen utvärderas och förhoppningsvis utökas i stor skala!

Se relaterat pressmaterial för kontaktpersoner och mer information. 

2285 kilo. Det blev facit för den första månaden av textilinsamlingsprojektet i nordöstra Göteborg. Renova, Poseidon och Human Bridge står bakom det ettåriga projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Läs vidare »
Kraitaeuiyjgjsyojwvi

Välkommen Ingrid Näsström, Renovas nya vd!

Nyheter   •   2014-04-01 10:17 CEST

Idag, den 1 april, är Ingrid Näsströms första arbetsdag som ny vd för Renova AB.

Plgokms40m7ficxnt0hx

Framgångsrikt miljöarbete sammanfattas i hållbar redovisning

Nyheter   •   2014-03-20 08:00 CET

I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om hur vi slog rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss, samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige, för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

Media-no-image

Nytt projekt siktar på ökad återvinning av textil

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 13:00 CET

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i sitt slag i Sverige hittills.

Bakgrund:

15 kilo textil importeras per person och år till Sverige. Av det kommer mer än hälften – åtta – kilo att hamna i det brännbara hushållsavfallet. Även om det inte är några stora mängder ska man tänka på att ett par jeans kräver hela 9 000 liter vatten under tillverkningen (källa: WWF). Kemikalieanvändningen i branschen är också stor. Eftersom det finns stora miljövinster att göra vid en ökad återvinning och återanvändning är ett av Naturvårdsverkets prioriterade mål att ”Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka”.

Projektet ”Insamling av textil i miljörum”:

Ett sätt att öka insamlingen är att göra den mer lättillgänglig. Därför startar nu Renova, Poseidon och Human Bridge ett gemensamt projekt där man under ett år kommer att samla in textil i ett trettiotal miljörum i Olskroken, Lövgärdet och Angered Centrum. Behållare för textil kommer att placeras ut i Poseidons miljörum tillsammans med informationsmaterial där processen beskrivs. Materialet kommer sedan att samlas in av Human Bridge och går vidare till återanvändning eller återvinning beroende på kvalitet. Redovisning av insamlad mängd textil vid varje miljörum sker löpande och plockanalyser kommer att genomföras med jämna mellanrum, för att få statistik på vad som samlas in.

Projektet syftar till att besvara frågorna:

 • Hur stora volymer kan man få in via fastighetsnära insamling?
 • Vilken typ av textil kommer in?
 • Hur uppfattas insamlingssystemet av hyresgästerna? Lätt/svårt?
 • Vilka argument är effektiva när det gäller att motivera de boende?

Renovas roll är att leda projektet och ansvara för dokumentation och slutrapport.

– För oss handlar det i första hand om kunskapsinsamling. Hur ska ett sådant här system vara utformat för att vara effektivt och fungera i en stor skala? På sikt kan detta bli en väldigt viktig miljöinsats och starta ett systemskifte när det gäller textilinsamling, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Kontaktuppgifter: 0705-67 86 21, david.dalek@renova.se

– Vi vet att våra hyresgäster värnar om miljön. Det ser vi bland annat på de stora mängder tidningar och förpackningar som sorteras i våra miljöhus. Försöket med insamling av kläder och skor gör vi för att underlätta för dem som strävar efter en miljövänligare livsstil. Vi tror också att våra hyresgäster, genom att skänka kläder man inte längre vill ha, gärna bidrar till det viktiga biståndsarbete som Human Bridge gör, säger Gisela Weber på Poseidon.

Kontaktuppgifter: 031-332 14 80, gisela.weber@poseidon.goteborg.se

– Vi arbetar efter tre kärnområden: Bistånd, Miljö och Sociala insatser. Miljöaspekten är av yttersta vikt i Human Bridges arbete. Återanvändning och återvinning är nyckelord i vår verksamhet, men för oss är även de humanitära och sociala aspekterna viktiga parametrar. Materialet vi samlar in används dels i direkta biståndsinsatser, eller generar intäkter till olika biståndsprojekt. Textilhanteringen möjliggör även konkreta sociala insatser lokalt, säger Levi Möller på Human bridge.

Kontaktuppgifter: 0383-467470, levi.moller@humanbridge.se

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är vi en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö..

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i Sverige hittills.

Läs vidare »
Yfzxof6slbovxlsswv4l

Miljöpris till Way Out West

Nyheter   •   2014-01-20 15:22 CET

Musikfestivalen Way Out West har vunnit priset "The Green Operations Award" på European Festival Awards. Way Out West prisades för sitt miljöarbete, där Renova är delaktigt genom att sköta avfallshanteringen på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Media-no-image

Framgångsrikt västsvenskt samarbete om avfall fortsätter

Pressmeddelanden   •   2014-01-02 08:00 CET

Tio västsvenska kommuner fortsätter att samarbeta kring avfall och återvinning genom det gemensamma bolaget Renova AB. Det står klart sedan Renovas ägarkommuner med beslut i kommunfullmäktige har sagt ja till det aktieägaravtal som gäller från och med 1 januari 2014.

Renova AB har delats i två olika bolag, moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

I moderbolaget ska direkttilldelade uppdrag från de tio ägarkommunerna utföras. Direkttilldelning innebär att ägarkommunerna lämnar uppdrag utan offentlig upphandling.

Dotterbolaget Renova Miljö AB utför uppdrag från företag, kommuner och verksamheter i enlighet med rådande konkurrensregler.

Långsiktighet är ett måste för att säkerställa kapaciteten för miljöriktig avfallsbehandling. Kommunerna i Västsverige har samverkat inom avfallsområdet sedan 1972 då avfallskraftvärmeverket i Sävenäs stod klart. Ägarkommunerna har med jämna mellanrum sedan dess tecknat så kallat konsortialavtal, i linje med då gällande regler och praxis på området. Denna typ av avtal har på senare år ifrågasatts ur konkurrenssynvinkel. Den förändring som nu sker är godkänd av EU och genomförs på flera ställen i landet – inom flera branscher.

Christer Lundgren, tf vd, Renova AB och Renova Miljö AB:

– Den nya organisationsstrukturen för Renova skapar förutsättningar för fortsatt samverkan i regionen. För att klara nationella och regionala mål krävs att vi i regionen samverkar och utvecklar en hållbar avfallshantering. Om vi samverkar över kommungränserna skapar vi förutsättningar för effektiva gemensamma lösningar. Detta underlättar för invånare, kommuner och företag att bidra till ett hållbart samhälle.

Marina Johansson, (s), styrelseordförande Renova AB och Renova Miljö AB:

– Vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om att utveckla bolaget vidare, inte minst när det gäller lönsamma produkter och tjänster på avfallstrappans övre steg. På Renova finns ett starkt driv och stor kunskap, så jag är övertygad om att vi kommer att klara det.

Linda Abrahamsson, försäljningschef, Renova Miljö AB:

– Omstruktureringen innebär inga praktiska förändringar för våra kunder inom det privata näringslivet, de kommer att få samma goda service som de är vana vid. När vi nu renodlar vårt arbete är målet att bli en ännu effektivare partner att samarbeta med. Renovakoncernen kommer att vara en stark aktör på den västsvenska avfallsmarknaden på lång sikt och fortsätta stå för en miljöriktig, ansvarstagande och effektiv insamling och behandling av avfall. 


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är Renova en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Tio västsvenska kommuner fortsätter att samarbeta kring avfall och återvinning genom det gemensamma bolaget Renova. Det står klart sedan Renovas ägarkommuner med beslut i kommunfullmäktige har sagt ja till det aktieägaravtal som gäller från och med 1 januari 2014. Renovakoncernen består nu av två bolag, moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny vd för Renova AB - Ingrid Näsström

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 16:19 CET

Ny vd för Renova – Ingrid Näsström

Renovas styrelse har idag (17 december)  utsett Ingrid Näsström till ny vd för Renova AB. Ingrid är idag vd för Kuusakoski Sverige AB.
– Vi fick in hela 115 sökande till tjänsten. Det är glädjande och visar att det finns ett stort intresse för bolaget, säger Marina Johansson, (s) styrelseordförande för Renova AB.
– Ingrid har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet av branschen. Hon är van att jobba med förändringsarbete, vilket är en väldigt viktig egenskap för Renova framöver. Hon är också starkt utvecklingsorienterad och helt rätt person för att utveckla bolagets utbud av produkter och tjänster inom miljöområdet samt hitta nya affärsmöjligheter på avfallstrappans övre steg, säger Marina Johansson.
Ingrid Näsström har arbetat på Kuusakoski sedan 2004, som vd sedan december 2008. Hon tillträder posten som vd för Renova AB - och dotterbolaget Renova Miljö AB - den 1 april 2014, fram till dess fortsätter Christer Lundgren som tillförordnad vd för båda bolagen.

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Renovas styrelse har utsett Ingrid Näsström till ny vd för Renova AB. Ingrid är idag vd för Kuusakoski Sverige AB och tillträder tjänsten på Renova AB den 1 april 2014.

Läs vidare »
Syvnuqgvxivr1uqzhvpq

Renova delade priset för "årets Miljöinitiativ" på Återvinningsgalan 2013

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 12:59 CET

Årets miljöinitiativ tilldelades OKQ8, DHL Freight, Volvo och Renova för deras test av nya och fossilfria drivmedlet Diesel BioMax. Vinnarna tog emot priset den 28 november på Nalen i Stockholm vid den femte upplagan av Återvinningsgalan, som arrangeras av tidningen Reycling och Miljötekni

Media-no-image

Västsveriges miljöhjälte - Josua Smedberg

Pressmeddelanden   •   2013-11-21 08:25 CET

Nu är Renovas miljötävling för Västsveriges gymnasister avgjord. Vinnare blev Klass TE12 på Fässbergsgymnasiet i Mölndal. Uppgiften var att föreslå en person, organisation eller ett företag som Västsveriges miljöhjälte 2013 och att också motivera sitt val. Klass TE12 nominerade Josua Smedberg som studerar på Chalmers och som inspirerat hela klassen när det gäller energifrågor i synnerhet och passivhus i synnerhet. 

Ur klassens motivering:
"Vi fick kontakt med Josua Smedberg, som studerar på Chalmers och har varit med i projektet (Halo Sweden, tävlingen Solar Decathlon China) och bidragit med både praktiskt arbete och information om projektet.Hela klassen fick komma på studiebesök på Chalmers och höra om det på ett väldigt inspirerande sätt.Anledningen till att vi har valt Josua  är för att han inspirerade hela klassen till att intressera oss för energifrågor och framför allt passivhus. 

Josua borde uppmärksammas för sin insats och sitt engagemang. Just därför är han rätt person för Västsveriges miljöhjälte."

Josua var en del av det svenska lag som kom trea i Solar Decathlon China i somras, en internationell studenttävling där man ritar och bygger hus som drivs av solenergi. Läs mer om projektet här: 

http://www.halosweden.com

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Halo-kom-trea-i-Solar-Decathlon.aspx

Renovas miljötävling: 

Det är nu fjärde året i rad som Renovas miljötävling för gymnasieelever anordnas. Syftet är att stimulera eleverna att fundera över miljöfrågorna och använda sin kreativitet för att tillsammans i klassen eller i mindre grupper komma på smarta idéer eller lösningar på olika miljöproblem. 

Den vinnande klassen får 10 000 kr att använda till något gemensamt, t ex en resa. 

– Ungdomar är seriösa och tar miljöfrågorna på största allvar. Det visar både diskussionerna vi för på Renovas miljöskola och de tävlingsbidrag som lämnats in genom åren. Alla dessa goda idéer och innovativa förslag borde verkligen uppmärksammas ännu mer, säger Kurt Lindman, ansvarig för Renovas miljöskola.

Årets miljöhjälte avslöjades onsdagen den 20 november kl 18.00 i samband med Renovas seminarium på temat "Minska avfallet". Plats: Ekocentrum vid Kapellplatsen, Göteborg. 

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Renovas miljötävling för gymnasister är avgjord och Josua Smedberg på Chalmers har utsetts till Västsveriges Miljöhjälte! Han nominerades av klass TE12 på Fässbergsgymnasiet i Mölndal efter att han inspirerat hela klassen när det gäller energifrågor i synnerhet och passivhus i synnerhet. Josuas var med i det svenska lag som i somras kom 3:a i en internationell tävling om design av passivhus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • chyaeeeyristian.lowlwhhlthojagboixaien@rrsensltnova.xtse
 • 0705-848777
 • 031-618777

Om Renova

Renova

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den 1 januari 2014 är vi en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner.

Adress

 • Renova
 • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
 • 401 22 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar