Wqvmcy1ykfjosl9oe052

Automatisk sopsortering kan öka materialåtervinningen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 11:10 CET

Zgbe9qjadb47kmwiukxz

Renova Miljö och Sims Recycling utökar samarbetet inom elektronikåtervinning

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 14:45 CET

Zisyt5zy72mhrfcgwppx

Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 14:29 CEST

Vi minskade klimatutsläppen med 10 000 ton! Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renovas 220 sopbilar på fossilfritt bränsle. Det har minskat utsläppen av koldioxid med 700 ton per månad, hittills totalt drygt 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar

Rqj0ydip0zmh34bapr09

10 års framgångsrikt miljöarbete på Way Out West

Nyheter   •   Aug 11, 2016 09:56 CEST

Lzuywl72ra5ntgv0j1em

Renovas miljöstipendiat forskar om framtidens bränslealternativ

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 09:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2016 tilldelas Maria Taljegård på Chalmers. Hennes forskning handlar om framtidens transport- och energisystem inklusive vilken potential det finns för återvinning av koldioxid. Kanske skulle metanol eller etanol producerad från koldioxid och vatten kunna bli ett komplement till biobränslen och ett långsiktigt alternativ till vätgas eller el i transportsektorn?

Media no image

Zinkåtervinning från avfallsaska

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2015 08:33 CEST

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning. Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink som hamnat i avfallet kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Metoden bygger på att flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen, tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen. Tvättvätskan väntas fånga upp till 85 % av zinken i askan och genom att sedan höja pH-värdet på tvättvätskan kan zinken avskiljas i ett filter, tvättas och skickas vidare för upparbetning vid ett zinksmältverk. Den kvarvarande tvättade flygaskan innehåller nu lägre halter av alkali, klorider och tungmetaller vilket gör att den kan återföras till förbränningen.

Pilotprojektet som nu genomförs på Renova bygger på FOU vid Renova AB och Götaverken Miljö AB och är en fortsättning på ett tidigare projekt i labbskala med askor från ett flertal svenska anläggningar inom Waste Refinery.Utvecklingsprojektet stöttas delvis med medel från askprogrammet vid Energiforsk.

Christer Lundgren, chef affärsområde Återvinning, ger sin syn på projektet:

- Om pilotprojektet blir lyckat, så kommer det att innebära stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för avfallsförbränningsanläggningar.

- Målet är att installera en fullskaleanläggning inom några år. Götaverken Miljö har huvudansvaret för att designa och utvärdera pilotförsöken som genomförs under hösten 2015.

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning.

Läs vidare »
Xnactcpxl6gdcxcntgbr

Renova först ut med helt fossilfria avfallstransporter

Nyheter   •   Maj 20, 2015 11:30 CEST

Dagens hetaste miljönyhet! Renovas 220 tunga fordon tankar från och med idag endast förnyelsebart bränsle - baserat på animaliska fetter från slaktavfall. Regeringens vision är en totalt fossibränsleloberoende fordonsflotta i landet 2030 - Renova ligger alltså 15 år före. Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, välkomnar varmt Renovas initiativ.

Dgjlvpv3txawvlujblzi

Renova först ut med fossilfritt bränsle i alla sopbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 11:30 CEST

Från och med den 20 maj har Renova en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 220 tunga fordon tankar nu endast förnyelsebart bränsle. Regeringens vision är att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030, dvs om 15 år. Renova har en av landets största fordonsflottor inom avfallsbranschen. Totalt kör man motsvarande 140 varv runt jorden varje år!

Media no image

Renovas stora sopbilsflotta visar vägen

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 11:03 CEST

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter.

Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Några exempel: gasdrivna sopbilar, vatten i hydrauliken i stället för olja, el/dieselhybrider, gas/diesel-hybrider och tester med flytande biogas. Renova har en av landets största fordonsflottor för avfallshantering med sina 220 tunga fordon.

Nu är det dags igen.

Välkommen att delta vid presseventet den 20 maj kl 11-13, på Renova, Gullbergs Strandgata 20-22 i Göteborg.

Utöver Maria Wetterstrand deltar bl a Volvo Trucks miljöchef Lars Mårtensson, produktchef Erik Stenströmer Moglia, OKQ8, Renovas ordförande Claes Roxbergh, Renovas vd Ingrid Näsström, Renovas verkstadschef Lester Johnson samt representanter från Renovas ägarkommuner, näringsliv och universitet/högskola.

Anmälan via e-post aktivitet@renova.se eller på telefon till Marie-Louice Flach, tf kommunikationschef, tel 0706 31 00 09

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har cirka 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter. Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Nu är det dags igen.

Läs vidare »
Aque8vnjbtx9agsbopth

Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 13:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • tf kommunikationschef
  • marie-louice.flach@renova.se
  • 0706310009
  • 031-618706

Om Renova

Renova

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Adress

  • Renova
  • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
  • 401 22 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar