K5oqd1pk3sgdz4hcqzcm

"Way Out Waste", för åttonde året i rad!

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 13:12 CEST

När Way Out West idag slår upp portarna är det återigen Renova som har fått förtroendet att sköta avfallshanteringen. - Det är väldigt glädjande att arrangören ger oss fortsatt förtroende! Vår styrka ligger i att vi är en aktiv partner som tillsammans med arrangören ständigt utvecklar avfallshanteringen, säger säljaren Filip Ryd. Festivalen hålls i Slottsskogen i Göteborg, den 7-9 augusti.

Dc5mbepnmykowrmngcmy

Nytt sätt att lämna textil lockar många

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:40 CEST

Mer textilavfall samlas in för varje månad i det gemensamma projektet som Renova, Poseidon, Human Bridge och förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad genomför. Under ett år ska textil samlas in på prov i 31 av Poseidons miljörum i Göteborg, för att utreda hur förutsättningarna för sådan insamling i större skala skulle fungera bäst. 

Media-no-image

Bara två klagomål på 100 000 tömda sopkärl gav bonus till Renova Miljö

Nyheter   •   2014-06-16 13:02 CEST

Tack vare få klagomål fick Renova Miljö maximal bonus för väl utförd sophämtning i Göteborg i april. Som exempel kom det bara in två klagomål på de nästan 100 000 sopkärl som tömdes i centrala Göteborg. 

Bonussystemet gäller hämtningen av hushållens avfall i Göteborg och ger bonus om antalet kundklagomål är få i förhållande till antalet utförda uppdrag. Ligger antalet klagomål över en viss nivå blir det istället böter. Under både april och maj månad fick Renova Miljö bonus i alla bolagets entreprenadområden i Göteborg.– Vi har haft en väldigt positiv utveckling och vår utmaning nu är att fortsätta att ligga på topp när det gäller få kundklagomål, säger Lovisa Eld, produktionsområdeschef på Renova Miljö.

Det är förvaltningen Kretslopp och Vatten som handlat upp insamlingen av hushållens avfall i Göteborg, där Renova Miljö vunnit upphandlingarna i alla områden utom ett. 

– Vi är väldigt nöjda med hur insamlingen fungerar. Vi ser nu hur vår modell med ekonomiska incitament för kvalitetshöjande åtgärder gett goda resultat och säkrat en hög kvalitet för göteborgarna, säger Peter Årnes, process- och projektledare på Kretslopp och vatten i Göteborgs stad. 

Tack vare få klagomål fick Renova Miljö maximal bonus för väl utförd sophämtning i Göteborg i april. Som exempel kom det bara in två klagomål på de nästan 100 000 sopkärl som tömdes i centrala Göteborg.

Läs vidare »
E9luqsi2n8ludbn1kh9s

Elva kommuner slår ett gemensamt slag för återanvändning – välkommen till Bytardagen!

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 10:00 CEST

Lördagen den 17 maj slår elva kommuner i Västsverige och Renova ett gemensamt slag för återanvändning när man för första gången arrangerar Bytardagen, en utveckling av Återvinningens dag. Att återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att göra sig av med det som man inte längre behöver. Vad har du hemma som du inte har användning av?

Fvn7glixhgcq0fr3yoip

Miljöstipendium till ny teknik för plaståtervinning

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 13:00 CEST

Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av Renovas miljöstipendium, för sin forskning som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med en ny enklare teknik som blandar olika plasttyper och kräver mindre anläggningar och materialflöden skulle återvinningen kunna underlättas på många platser.

Media-no-image

Succé för textilinsamlingsprojekt i Göteborg

Nyheter   •   2014-04-07 15:43 CEST

2285 kilo. Det blev facit för den första månaden av textilinsamlingsprojektet som just nu genomförs i nordöstra Göteborg. Renova, Poseidon och Human Bridge står bakom projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad. Under ett år samlas materialet in på prov i 30 miljörum, för att sedan gå till återanvändning och återvinning. Efter projekttiden ska insamlingen utvärderas och förhoppningsvis utökas i stor skala!

Se relaterat pressmaterial för kontaktpersoner och mer information. 

2285 kilo. Det blev facit för den första månaden av textilinsamlingsprojektet i nordöstra Göteborg. Renova, Poseidon och Human Bridge står bakom det ettåriga projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Läs vidare »
Kraitaeuiyjgjsyojwvi

Välkommen Ingrid Näsström, Renovas nya vd!

Nyheter   •   2014-04-01 10:17 CEST

Idag, den 1 april, är Ingrid Näsströms första arbetsdag som ny vd för Renova AB.

Plgokms40m7ficxnt0hx

Framgångsrikt miljöarbete sammanfattas i hållbar redovisning

Nyheter   •   2014-03-20 08:00 CET

I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om hur vi slog rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss, samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige, för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

Media-no-image

Nytt projekt siktar på ökad återvinning av textil

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 13:00 CET

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i sitt slag i Sverige hittills.

Bakgrund:

15 kilo textil importeras per person och år till Sverige. Av det kommer mer än hälften – åtta – kilo att hamna i det brännbara hushållsavfallet. Även om det inte är några stora mängder ska man tänka på att ett par jeans kräver hela 9 000 liter vatten under tillverkningen (källa: WWF). Kemikalieanvändningen i branschen är också stor. Eftersom det finns stora miljövinster att göra vid en ökad återvinning och återanvändning är ett av Naturvårdsverkets prioriterade mål att ”Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka”.

Projektet ”Insamling av textil i miljörum”:

Ett sätt att öka insamlingen är att göra den mer lättillgänglig. Därför startar nu Renova, Poseidon och Human Bridge ett gemensamt projekt där man under ett år kommer att samla in textil i ett trettiotal miljörum i Olskroken, Lövgärdet och Angered Centrum. Behållare för textil kommer att placeras ut i Poseidons miljörum tillsammans med informationsmaterial där processen beskrivs. Materialet kommer sedan att samlas in av Human Bridge och går vidare till återanvändning eller återvinning beroende på kvalitet. Redovisning av insamlad mängd textil vid varje miljörum sker löpande och plockanalyser kommer att genomföras med jämna mellanrum, för att få statistik på vad som samlas in.

Projektet syftar till att besvara frågorna:

 • Hur stora volymer kan man få in via fastighetsnära insamling?
 • Vilken typ av textil kommer in?
 • Hur uppfattas insamlingssystemet av hyresgästerna? Lätt/svårt?
 • Vilka argument är effektiva när det gäller att motivera de boende?

Renovas roll är att leda projektet och ansvara för dokumentation och slutrapport.

– För oss handlar det i första hand om kunskapsinsamling. Hur ska ett sådant här system vara utformat för att vara effektivt och fungera i en stor skala? På sikt kan detta bli en väldigt viktig miljöinsats och starta ett systemskifte när det gäller textilinsamling, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Kontaktuppgifter: 0705-67 86 21, david.dalek@renova.se

– Vi vet att våra hyresgäster värnar om miljön. Det ser vi bland annat på de stora mängder tidningar och förpackningar som sorteras i våra miljöhus. Försöket med insamling av kläder och skor gör vi för att underlätta för dem som strävar efter en miljövänligare livsstil. Vi tror också att våra hyresgäster, genom att skänka kläder man inte längre vill ha, gärna bidrar till det viktiga biståndsarbete som Human Bridge gör, säger Gisela Weber på Poseidon.

Kontaktuppgifter: 031-332 14 80, gisela.weber@poseidon.goteborg.se

– Vi arbetar efter tre kärnområden: Bistånd, Miljö och Sociala insatser. Miljöaspekten är av yttersta vikt i Human Bridges arbete. Återanvändning och återvinning är nyckelord i vår verksamhet, men för oss är även de humanitära och sociala aspekterna viktiga parametrar. Materialet vi samlar in används dels i direkta biståndsinsatser, eller generar intäkter till olika biståndsprojekt. Textilhanteringen möjliggör även konkreta sociala insatser lokalt, säger Levi Möller på Human bridge.

Kontaktuppgifter: 0383-467470, levi.moller@humanbridge.se

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är vi en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö..

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i Sverige hittills.

Läs vidare »
Yfzxof6slbovxlsswv4l

Miljöpris till Way Out West

Nyheter   •   2014-01-20 15:22 CET

Musikfestivalen Way Out West har vunnit priset "The Green Operations Award" på European Festival Awards. Way Out West prisades för sitt miljöarbete, där Renova är delaktigt genom att sköta avfallshanteringen på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • christian.lowhagen@renova.se
 • 0705-848777
 • 031-618777

Om Renova

Renova

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Adress

 • Renova
 • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
 • 401 22 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar