Aque8vnjbtx9agsbopth

Renovas miljöstipendiat: Grön livsmedelslogistik minskar matsvinnet

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 13:00 CEST

Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Mldnjzthvqqhdycao2qx

​Renova vände förlust till vinst under rekordåret 2014!

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 08:10 CET

Efter ett tufft omställningsarbete lyckades Renovakoncernen vända en förlust under 2013 till en vinst på 20,9 miljoner kronor för 2014. Samtidigt slog koncernen alla rekord när det gäller produktion av el och värme under året. Årets resultat presenterades vid årsstämman 10 mars, där Renova också fick en ny styrelseordförande: Claes Roxbergh, (mp).

Media-no-image

​Effektiviseringar inom Renovakoncernen kan påverka ett 20-tal tjänster

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 16:00 CET

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovakoncernens konkurrenskraft.

Den föreslagna organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. I förslaget ingår förändrade arbetsprocesser, förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare samt att bemanningen som helhet kommer att minskas.

– Organisationen som vi nu föreslår innehåller bland annat ett nytt, effektivt och flexibelt arbetssätt för ordermottagning och logistikplanering. Vi stärker därmed ytterligare vår position som den ledande miljöpartnern för företag och kommuner i Västsverige, säger Ingrid Näsström, Renovakoncernens vd.

Personalminskningen planeras i första hand att ske genom omplaceringar till andra vakanta tjänster internt och i andra hand genom frivilliga överenskommelser. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist. I dagarna inleds förhandlingar med facken. 

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Läs vidare »
Media-no-image

​Renova Miljö och Sakab samarbetar om förorenad jord

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:30 CET

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

De båda bolagen har ingått ett samarbete för att förenkla för bygg och anläggningsföretag att hantera jordmassor vid byggnation och entreprenader. Genom möjligheten att kunna köra in oklassificerade jordmassor (jordmassor där föroreningarna i massorna inte har identifierats) spar man mycket tid eftersom klassificeringen görs efter leverans och man undviker väntetider för provsvar. Närheten till Göteborg leder till minskade transportsträckor och kortare produktionsstopptider för byggindustrin. Det i sin tur ger större möjlighet för byggindustrin att hålla sina tidplaner.

– Vi anser att samarbetet med Sakab innebär att regionen får ett konkurrenskraftigt alternativ för omhändertagande av förorenade schaktmassor, säger Renovakoncernens VD Ingrid Näsström. Sakabs långa erfarenhet av behandling av förorenad jord i kombination med Renova Miljös anläggningar utgör en bra grund för samarbetet fortsätter hon.

Hur tas jordmassorna om hand?

De oklassificerade jordmassorna körs till Renova Miljös anläggning i Fläskebo, Härryda kommun, där de lossas på en yta. Därefter analyseras massorna och man gör en bedömning av vilken behandlingsmetod som är korrekt för massorna. Massorna kan sedan sorteras för att få ut sten, tegel och betong som kan återvinnas som t ex konstruktionsmaterial. På platsen finns en vattenreningsanläggning som tar hand om lakvatten från området för att minimera negativ miljöpåverkan i omgivningen. Renova Miljö kan också ombesörja transporten av materialet till och från anläggningen.

– Vi är mycket nöjda med att ha fått möjligheten att arbeta tillsammans med Renova Miljö på Fläskebo. Anläggningen har högsta tänkbara standard och ett tillstånd som medger att även jordar som är klassade som farligt avfall kan tas emot, vilket är en styrka säger Göran Eriksson, VD på Sakab. Jag tror också att Fläskebos närhet till byggprojekt i centrala Göteborg kommer att vara av stort värde för stora som små byggare, fortsätter han.

Sakab är ett helägt bolag inom Ekokem-koncernen. Sakab erbjuder kunder inom försörjningssektorn, industrin och kommunal verksamhet komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Sakab hjälper företag inom industrin att lokalisera och genomföra åtgärder för ökad effektivitet och produktivitet inom materialhantering, marksanering, miljöservice, logistik och avfallsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett hållbart samhälle och sparar på naturens resurser.

Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Renova AB och erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga tjänster och produkter inom återvinnings- och avfallsområdet i ägarregionen. För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Näsström, VD Renova 070-371 20 26

Göran Eriksson, VD Sakab 070-525 9110

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

Läs vidare »
Gpaxir5lonc9cgyqb5draq

2014 ett rekordår för både värme, el och matavfall

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:00 CET

2014 slogs produktionsrekord för produktion av både fjärrvärme och el vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg. Orsakerna är framför allt hög tillgänglighet på anläggningen och högt värmevärde på avfallet. Rekord blev det också för behandling av matavfall, som nådde större mängder än någonsin tidigare.

Kznozxhv1lkddfbfbpbw

Vd Ingrid Näsström summerar "ett spännande och händelserikt år".

Nyheter   •   2014-12-19 08:30 CET

Jag tycker att det känns fantastiskt att få arbeta med något som är så meningsfullt som det vi gör på Renova. Vi pratar inte om det hållbara samhället, vi jobbar aktivt för att nå det. Det är här det händer. Varje dag. Det ska vi fortsätta att göra, både för er som äger och anlitar oss. God Jul och Gott Nytt År!

K5oqd1pk3sgdz4hcqzcm

Återvinningspris till Way Out West

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:10 CET

Way Out West utsågs till Årets Entreprenör på årets Återvinningsgala. Ett pris man delar med Renova. – Återvinning och avfallshantering är ett av en handfull viktiga stödben i vår verksamhet som en hållbar evenemangsaktör. Kul att vi tillsammans med vår partner sen många år Renova blir uppmärksammade för det arbetet! säger Niklas Lundell, Luger. Galan anordnas av Recycling & Miljöteknik.

O7171t3a0jfsjf9ys4yy

Renovas kunskap lockar internationella besökare

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 08:30 CET

Hittills i år har Renova tagit emot 175 internationella studiebesökare, som har lärt sig mer om energiåtervinning, miljöfordon, alternativa bränslen och förutsättningarna för biogasproduktion. – Besökarna är oftast otroligt engagerade och frågvisa. De har andra utgångspunkter än vi och ställer ibland frågor om saker vi aldrig har tänkt på. Det är väldigt givande, säger Kurt Lindman på Renova.

Media-no-image

Way Out West nominerade till återvinningspris

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 08:00 CEST

Way Out West har chansen att vinna ett Swedish Recycling Award på Återvinningsgalan den 27 november. Festivalen är ett av tre nominerade bidrag i kategorin Årets entreprenör. Återvinningsgalan arrangeras årligen av tidningen Recycling & Miljöteknik, i år för åttonde gången. Mednominerade är Renova som sköter all avfallshantering och återvinning på festivalen.

Under förra veckans mässa Avfall och Återvinning i Jönköping tillkännagavs nomineringarna för årets Återvinningsgala den 27 november, och då stod det klart att Way Out West nominerats som en av tre möjliga vinnare av ett "Swedish Recycling Award" i kategorin Årets Entreprenör.
Way Out West har ända sedan starten 2007 utmärkt sig som ett miljömedvetet evenemang och vann tidigare år pris för sitt miljöarbete då man tilldelades "The Green Operations Award" på European Festival Awards. 

Nomineringen lyder så här: 

"Way Out West är en festival med en exceptionellt hög återvinningsgrad, både nationellt och internationellt sätt. Miljöengagemanget är stort och festivalen jobbar på alla sätt att minska sin miljöpåverkan - när det gäller energianvändning, transporter (cyklar och elbilar används på området för både personal och artister) och mat. All mat som serveras är vegetarisk och man fick till och med sin öl-leverantör att ta fram ett ekologiskt öl särskilt till festivalen. När det gäller återvinning och renhållning är festivalen unik i sitt slag, det vittnar alla de internationella studiebesöken om. 

Partner i avfallshanteringen - och mednominerade - sedan starten 2007 är Renova AB, som förutom att sköta all avfallshantering också står för fossilfria transporter under festivalen, samt specialgjorda dekaler där besökarna kan se vad som händer med avfallet efter de lämnat det". 

Kategorin beskrivs så här: "Årets Entreprenör tilldelas ett företag eller person som tänkt och gjort annorlunda och som inte följt andras fotspår utan skapat egna avtryck. Priset går till en entreprenör som vävt in hela kedjan av avfallsminimering, insamling, sortering, behandling, och logistik i ett effektivt, miljöriktigt perspektiv."

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Way Out West har chansen att vinna ett Swedish Recycling Award på Återvinningsgalan den 27 november. Festivalen är ett av tre nominerade bidrag i kategorin Årets entreprenör. Återvinningsgalan arrangeras årligen av tidningen Recycling & Miljöteknik, i år för åttonde gången. Mednominerade är Renova, som sköter all avfallshantering och återvinning på festivalen.

Läs vidare »
Quscybt6jgsusscim4hr

Samlaren på export till Danmark

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 13:00 CEST

Idag invigs den första Miljøautomaten - Renovas prisbeslönta miljöskåp Samlaren i dansk översättning. Därmed gör den internationell premiär efter att 300 skåp har tagit plats i svenska affärer och köpcentrum. Det är också Renovas första steg inom miljöteknikexport, men inte det sista! Samlaren är ett miljöskåp för säker och smidig insamling av farligt avfall.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • christian.lowhagen@renova.se
  • 0705-848777
  • 031-618777

Om Renova

Renova

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Adress

  • Renova
  • Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
  • 401 22 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar