Skip to main content

Återvinning av plast från sjukvården ska öka

Nyhet   •   Jun 26, 2013 12:34 CEST

Varje dag används och slängs stora mängder plast inom sjukvården. Nu går Renova, IVL, SWEREC, Chalmers och en rad andra företag och organisationer samman för att skapa en hållbar hantering av plastavfallet. Bra återvinning gynnar miljön och kan dessutom vara lönsam för både sjukvården och återvinningsbranschen.

I projektet, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska man identifiera produkter och förpackningar som redan idag enkelt kan sorteras ut och återvinnas med hög kvalitet, men också hur plaståtervinningssystemet behöver utvecklas för att fler plastprodukter ska kunna återvinnas.

-  Plast är kanske ett av de svåraste förpackningsslagen att sortera på ett sådant sätt av vi kan behandla det på för miljön allra bästa sätt, säger David Dalek som är Renovas representant i projektet.  Det finns idag många olika plaster som alla kräver sin särskilda behandling. I första hand strävar vi efter att återvinna plasten till nytt plastmaterial och i andra hand ser vi till att det blir fjärrvärme och el genom förbränning.

En stor del av det tekniska arbetet kommer att handla om att utveckla förbehandlingsmetoder för riskklassat avfall för att öka återvinningsgraden samt hitta användningsområden för den återvunna plasten.

Projektet ”Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården” finansieras av Vinnova och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers tekniska högskola. Andra finansiärer och deltagare är SWEREC, IKEM Innovations och kemiindustrierna, INEOS Sverige, Business Region, Renova, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och PVC Med Alliance. Projektet pågår till januari 2014.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy