Skip to main content

12 000 ton småelektronik hamnar i soppåsen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2010 17:28 CEST

Batterier, glödlampor och uttjänta mobiltelefoner är exempel på sådan småelektronik som hamnar i de vanliga soporna. En av orsakerna är brister i insamlingssystemen - det är helt enkelt för krångligt! Nu visar en färsk rapport från Avfall Sverige att särskilda insamlingsskåp i livsmedelsbutiker är en bra lösning. Det är det göteborska insamlingsskåpet Samlaren som nu fått sitt betyg.

Samlaren för småelektronik är utvecklad av Renova i samverkan med Kretsloppskontoret i Göteborgs stad och Industridesign vid Chalmers Tekniska Högskola.

Rapporten från Avfall Sverige bygger på en utvärdering som gjorts av sex exemplar av Samlaren som varit utställda i Västsverige, södra Sverige och i Mellansverige. Totalt finns idag ett 50-tal exemplar av Samlaren i livsmedelsbutiker eller butiker för hemelektronik i landet.

Utvärderingen visar att närmare ett ton småelektronik samlats in i var och en av de sex undersökta Samlarna under ett år. Dessutom ökar mängden inlämnat material hela tiden i takt med att Samlaren blir mer och mer känd. En ytterligare etablering av Samlaren i landet skulle innebära att mer elavfall samlades in vilket innebär en ökad återvinning.

- Samlaren gör det enkelt för oss att göra en bra insats för miljön. Att sortera bort det farliga avfallet är ju en av de viktigaste uppgifterna för oss alla i det vardagliga miljöarbetet, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Elavfall innehåller farligt avfall som ska tas ut ur kretsloppet. Värdefulla metallet kan återvinnas och ersätter då ny råvara. Avfall Sveriges undersökning visar att en stor del av våra förbrukade elektronikprodukter lagras i bostaden och det är inte förrän de lämnas in som de kan återvinnas. Vid så kallade plockanalyser har man kunnat konstatera att omkring en procent av allt elavafll, dvs 12 000 ton, hamnar i den vanliga soppåsen.

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vi samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Våra kunder är såväl kommuner som företag i Göteborgsregionen. Vi behandlade år 2009 ca 700 000 ton varav mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Företaget omsätter en miljard kr, har 800 anställda och ägs av elva kommuner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.