Skip to main content

Biogas av matavfall i Västsverige - nya förutsättningar

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2010 10:00 CEST

Under ett antal år har Renova och Göteborg Energi drivit ett gemensamt projekt, BiG (Biogas i Göteborgsregionen) med syfte att skapa förutsättningar för en biogasanläggning och därmed få till stånd en ökad biogasframställning i Göteborgsregionen. De båda bolagen har nu beslutat att avsluta projektet och istället hitta andra lösningar.

Under projektets gång har ett antal osäkra faktorer identifierats som påverkar lönsamheten för en biogasanläggning. Framför allt handlar det om att få in tillräckliga volymer matavfall från både hushåll och verksamheter i Renovas ägarkommuner.

Efter diskussioner med samtliga Renovas ägarkommuner står det klart att ökningstakten vad gäller insamlingen av matavfall i kommunerna inte kommer att motsvara det behov som full drift av en biogasanläggning kräver.

Målsättningen att bidra till att skapa bra och hållbara förutsättningar för produktion av mer biogas i Göteborgsregionen kvarstår givetvis och både Göteborg Energi och Renova utreder nu alternativ till BiG-projektet.

Renova AB är ett ledande miljöföretag i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vi samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Våra kunder är såväl kommuner som företag i Göteborgsregionen. Vi behandlade år 2009 ca 700 000 ton varav mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Företaget omsätter en miljard kr, har 800 anställda och ägs av elva kommuner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.