Skip to main content

Biogas ett av framtidens många alternativa fordonsbränslen

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2009 08:00 CEST

I Dagens Samhälle Nr 18/09 påstår Martin Nilsson, försäljningschef lastbilar, Mercedes Benz Sverige AB, och Anders Mathiasson, vd, Gasföreningen, att Renova valt bort gasdrivna fordon på grund av kortsiktiga besparingsintressen. Helt fel, vi kompromissar aldrig när det gäller miljön, skriver Renovas vd, Christian Baarlid, i sitt debattsvar i Nr 19/09 (som kom ut den 28 maj).

 Christian Baarlid, Renovas vd, skriver:

"Att ensidigt sjunga biogasens lov i en tid då en palett av nya miljövänliga förnybara fordonsbränslen håller på att utvecklas är inte vidare vidsynt. I sitt försök att framhålla biogasen som det enda miljövänliga alternativa fordonsbränslet i framtiden tar debattörerna till flera argument som inte stämmer med verkligheten.

Det kommunägda miljö- och återvinningsföretaget Renova i Västsverige har inte valt bort biogas. Renova är starkt drivande i Göteborgs satsning på en ny biogasanläggning och ser biogas som ett av flera miljöriktiga fordonsbränslen även i framtiden. Vi är och har länge varit mycket positiva till utveckling av gasfordon och var det första bolaget i vår bransch när vi på nittiotalet introducerade våra gasfordon.

Vi försöker ständigt hitta nya miljöriktiga lösningar som dels efterfrågas av kommuner och andra kunder och dels är ekonomiskt möjliga. I dagarna har vi avslutat en större upphandling där vi gått ut och frågat efter just gasfordon. Efter hand som andelen biogas blir större i fordonsgasnätet ökar miljövinsterna med gasfordon.

Vi följer mycket noga vad som händer på både fordons- och bränslefronten för att vi även i fortsättningen ska kunna ligga i framkant. Detta gör vi oavsett konjunktur. Debattörernas påstående att vi gör avkall på miljömålen i lågkonjunkturen är felaktigt. Vi har ett tydligt uppdrag från våra elva ägarkommuner att jobba för ett hållbart västsvenskt samhälle. Långsiktiga hållbara lösningar kommer alltid att prägla vårt arbete inom hela vår verksamhet.

Någon måste gå före och testa nya möjligheter. Att låsa fast sig i en enda teknik anser vi helt fel eftersom vi vet att många nya miljöriktiga förnybara bränslen, fordon och tekniker håller på att utvecklas. Några exempel på detta: Vi lanserade förra året världens första hybridsopbil. Resultatet är mycket lovande med en drygt 30-procentig reduktion av bränsleförbrukningen och därmed också utsläpp. Vi beslöt också förra året att börja köra våra Euro-5-fordon (högsta europeiska miljöklass) på RME (raps) dvs byta ut fossilt diesel mot ett förnybart bränsle. Med RME uppnår vi en 65-procentig reduktion av koldioxid i jämförelse med fossilt diesel.

Det är också viktigt att i detta sammanhang nämna att miljövänliga avfallstransporter inte bara är en fråga om val av teknik och bränsle. Det handlar också om att med datoriserad planering hitta de smartaste rutterna, att utbilda förarna i mjuk sparsam körning, att använda fordon som är rätt anpassade till olika slag av avfall och olika avfallsmängder etc.

Utifrån vårt uppdrag är det vår uppgift att även i lågkonjunkturen hålla fast vid våra långt gående miljömål och att stimulera våra kunder i kommuner och näringsliv att göra detsamma. Vi kompromissar aldrig vad gäller miljön och Renova kommer alltid att arbeta för att sätta Göteborg och Västsverige på miljökartan. "

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.