Skip to main content

​Effektiviseringar inom Renovakoncernen kan påverka ett 20-tal tjänster

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 16:00 CET

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovakoncernens konkurrenskraft.

Den föreslagna organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. I förslaget ingår förändrade arbetsprocesser, förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare samt att bemanningen som helhet kommer att minskas.

– Organisationen som vi nu föreslår innehåller bland annat ett nytt, effektivt och flexibelt arbetssätt för ordermottagning och logistikplanering. Vi stärker därmed ytterligare vår position som den ledande miljöpartnern för företag och kommuner i Västsverige, säger Ingrid Näsström, Renovakoncernens vd.

Personalminskningen planeras i första hand att ske genom omplaceringar till andra vakanta tjänster internt och i andra hand genom frivilliga överenskommelser. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist. I dagarna inleds förhandlingar med facken. 

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.