Skip to main content

Elektricitet ur matavfall gav stipendium

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2011 12:48 CET

Han tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur avfall och avloppsvatten. Bränsleceller med billiga bakterier istället för dyra ädelmetaller kan komma att revolutionera energiutvinningen i en framtid. Oskar Modin på Bygg- och miljöteknik på Chalmers får nu möjlighet att utveckla sin forskning med stöd av Renovas miljöstipendium.

Från Tokyo till Göteborg
Forskning för att hitta nya effektiva sätt att utvinna energi pågår över hela världen. En av dessa forskare, Oskar Modin, hittar vi i ett litet laboratorium på institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers i Göteborg. Här har han etablerat sig sedan några månader tillbaka efter fem år på Tokyo universitet. Efter doktorsexamen inom miljöteknik blev han kvar ett par år i Japan och inledde då sitt forskningsarbete - att i bioelektrokemiska system ta hjälp av bakterier för att utvinna elektricitet ur organiska ämnen såsom avfall. 

- En sak är att plocka ut elektricitet genom att ta hjälp av bakterierna i avfallet, men lika intressant är att i processen, som baseras på bränslecellsteknik, få ut energibärare som vätgas och metangas eller kemikalier som väteperoxid och kaustiksoda, menar Oskar Modin. Och det är just detta som han nu vill lägga ännu större vikt vid i kommande forskning.

Praktisk användning
Oskar hoppas att den nya metod han nu untecklar ska kunna komma till praktisk användning till exempel när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall, såsom matavfall, och för rening av rötrester och avloppsslam.

 - Jordens befolkning växer och vi måste ställa om från fossila bränslen till förnybara källor. Bioenergi, som detta handlar om, kommer att bli allt viktigare. Vi får däremot inte konkurrera med produktionen av mat, säger Oskar. Men att på detta sätt med mikrobiella bränsleceller producera energi ur den stora mängd matavfall som matproduktionen leder till, skulle innebära ett bättre utnyttjande av denna stora källa av förnybar energi.

Renovas miljöstipendium
Renovas miljöstipendium delas ut årligen sedan 2002. Stipendiet är på 100.000 kronor och riktar sig till unga forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet och ska stimulera forskning inom miljöorådet. Forskningen ska syfta till förbättrad återvinning och avfallshantering genom avfallsminimering, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning.

Genom åren har stipendiet gått till vitt skilda forskningsområden. Exempel: avfallstransporter på tåg, ”återvinningsetik”, utsläpp av läkemedel och dess påverkan på fisk, återvinning av metaller ur askan från avfallsförbränning m.m.

Stipendiet delas ut i samband med Renovas årsstämma den 9 mars.


Kontaktpersoner:
Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef, 031 61 87 73
Christian Kallerdahl, pressansvarig, 0705 678 672

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.