Skip to main content

Nu rensar vi Säveån

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2009 14:00 CEST

I maj 2008 genomförde Renova, i samarbete med SKF och Göteborg Energi, en rensning av Säveåns botten. Mängder av skrot och annan avfall hittades och togs omhand. Dessa företag, alla verksamma i direkt anslutning till Säveån, har nu i samråd med länsstyrelsen, tagit initiativ till en fortsättning. Med start den 26 maj och några dagar framåt kommer Säveåns stränder att rensas. Rensningen genomförs med hjälp av park- och naturförvaltningen i Göteborg.

- Vi vet inte vad vi kommer att hitta, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson, men sannolikt kommer vi att hitta allt från frigolitbitar, papper och plast av olika slag till större föremål som dumpats utefter ån.

Säveån är ett av de värdefullaste vattendragen i landet. Ån är av riksintresse och till stor del ett så kallat Natura 2000-område. Ån hyser en genuin laxstam och har betydelse för många andra djurarter såsom kungsfiskare, forsärla och strömstare. Utmed Säveån finns många värdefulla strandskogar. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inom ramen för ett flerårigt projekt kartlagt ån avseende natur- och kulturvärden och välkomnar alla initiativ som syftar till att bevara denna unika miljö.

Kontaktpersoner:

Christian Kallerdahl, bitr kommunikationschef Renova, 031-61 86 72
Gösta Andersson, kommunikationschef, SKF, 031 - 337 30 60
Ann Törnblom, informationschef, Göteborg Energi, 031-62 66 80

Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. De har genomförts genom bestämmelser imiljöbalken i Sverige. Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är unionens bidrag till att förverkliga intentionerna i bland annat konventionen om biologisk mångfald och Bernkonventionen (om skydd av europeiska vilda djur och växter och deras livsmiljöer).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.