Skip to main content

Nytt projekt siktar på ökad återvinning av textil

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 13:00 CET

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i sitt slag i Sverige hittills.

Bakgrund:

15 kilo textil importeras per person och år till Sverige. Av det kommer mer än hälften – åtta – kilo att hamna i det brännbara hushållsavfallet. Även om det inte är några stora mängder ska man tänka på att ett par jeans kräver hela 9 000 liter vatten under tillverkningen (källa: WWF). Kemikalieanvändningen i branschen är också stor. Eftersom det finns stora miljövinster att göra vid en ökad återvinning och återanvändning är ett av Naturvårdsverkets prioriterade mål att ”Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka”.

Projektet ”Insamling av textil i miljörum”:

Ett sätt att öka insamlingen är att göra den mer lättillgänglig. Därför startar nu Renova, Poseidon och Human Bridge ett gemensamt projekt där man under ett år kommer att samla in textil i ett trettiotal miljörum i Olskroken, Lövgärdet och Angered Centrum. Behållare för textil kommer att placeras ut i Poseidons miljörum tillsammans med informationsmaterial där processen beskrivs. Materialet kommer sedan att samlas in av Human Bridge och går vidare till återanvändning eller återvinning beroende på kvalitet. Redovisning av insamlad mängd textil vid varje miljörum sker löpande och plockanalyser kommer att genomföras med jämna mellanrum, för att få statistik på vad som samlas in.

Projektet syftar till att besvara frågorna:

  • Hur stora volymer kan man få in via fastighetsnära insamling?
  • Vilken typ av textil kommer in?
  • Hur uppfattas insamlingssystemet av hyresgästerna? Lätt/svårt?
  • Vilka argument är effektiva när det gäller att motivera de boende?

Renovas roll är att leda projektet och ansvara för dokumentation och slutrapport.

– För oss handlar det i första hand om kunskapsinsamling. Hur ska ett sådant här system vara utformat för att vara effektivt och fungera i en stor skala? På sikt kan detta bli en väldigt viktig miljöinsats och starta ett systemskifte när det gäller textilinsamling, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Kontaktuppgifter: 0705-67 86 21, david.dalek@renova.se

– Vi vet att våra hyresgäster värnar om miljön. Det ser vi bland annat på de stora mängder tidningar och förpackningar som sorteras i våra miljöhus. Försöket med insamling av kläder och skor gör vi för att underlätta för dem som strävar efter en miljövänligare livsstil. Vi tror också att våra hyresgäster, genom att skänka kläder man inte längre vill ha, gärna bidrar till det viktiga biståndsarbete som Human Bridge gör, säger Gisela Weber på Poseidon.

Kontaktuppgifter: 031-332 14 80, gisela.weber@poseidon.goteborg.se

– Vi arbetar efter tre kärnområden: Bistånd, Miljö och Sociala insatser. Miljöaspekten är av yttersta vikt i Human Bridges arbete. Återanvändning och återvinning är nyckelord i vår verksamhet, men för oss är även de humanitära och sociala aspekterna viktiga parametrar. Materialet vi samlar in används dels i direkta biståndsinsatser, eller generar intäkter till olika biståndsprojekt. Textilhanteringen möjliggör även konkreta sociala insatser lokalt, säger Levi Möller på Human bridge.

Kontaktuppgifter: 0383-467470, levi.moller@humanbridge.se

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är vi en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö..

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.