Skip to main content

Renova tar första steget mot biogasproduktion i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 19:02 CET

Idag, tisdagen den 8 februari, tog Renovas styrelse beslutet som innebär att en förbehandlingsanläggning för utsorterat matavfall, som sedan ska rötas till biogas, kan stå färdig redan i slutet av året. Beslutet innebär också att komposteringsverksamheten på Marieholm avvecklas.

Anläggningen ska ligga på Marieholmsområdet och delar av den nuvarande komposteringsanläggningen kommer att kunna återanvändas. Detta reducerar avsevärt investeringskostnaden, som kommer att hamna på cirka 50 mkr.

50 000 ton per år
Vid förbehandlingsanläggningen ska utsorterat matavfall från Göteborgsregionen behandlas för att i ett nästa steg kunna förädlas till biogas. Kapaciteten kommer att ligga på cirka 50 000 ton matavfall per år. Förbehandlingsanläggningen skapar en god beredskap för den ökning av utsortering av matavfall som måste komma till stånd för att både regionala och nationella mål ska kunna nås.

Enligt den nyligen fastställda regionala avfallsplanen (A2020) ska hälften av allt matavfall sorteras ut för biologisk behandling senast år 2020. Det nationella målet är att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling senast 2010.

Kommunerna har kommit olika långt
Inom Göteborgsregionen har kommunerna kommit olika långt i arbetet med att sortera ut och samla in hushållens matavfall. I de flesta av de 13 kommunerna i Göteborgsregionen krävs omfattande insatser och en omställning för att målen ska uppnås.

Vid förbehandlingsanläggningen kommer utsorterat matavfall att sönderdelas och blandas till en så kallad slurry som i sin tur transporteras till en anläggning för rötning till biogas. Var i regionen detta kommer att ske är ännu inte klart.

Biogas är en förnybar grön gas och det ur klimatperspektiv bästa fordonsbränslet. Efterfrågan på biogas är mycket stor, både regionalt och nationellt.

Christian Baarlid, Renovas vd:
"Styrelsens beslut innebär att Renova nu kan bygga en miljöanläggning som möjliggör att regionens matavfall kan tas emot och behandlas så att det kan förädlas till biogas. Denna typ av anläggning är något regionen hittills saknat och som krävs för att vi ska nå miljömålen i den regionala avfallsplanen. "

Presskontakt: Christian Kallerdahl, 0705678672

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.