Skip to main content

Renovas satsar på att matavfall ska bli biogas

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 16:47 CEST

Renovas styrelse har beslutat att påbörja projekteringen för en ny anläggning på Marieholm i Göteborg. Här ska utsorterat matavfall från Göteborgsregionen förbehandlas för att sedan kunna förädlas till biogas.  Denna biogassatsning innebär att den regionala avfallsplanens mål att sortera ut hälften av allt matavfall för biologisk behandling kan nås inom mindre än tio år.

Renovas styrelse beslutade på torsdagen att ta fram investeringsunderlag så att ett beslut kan tas senare i höst om att bygga en ny förbehandlingsanläggning för utsorterat matavfall på Marieholm i Göteborg. Nuvarande kompostering av matavfall kommer då att upphöra. Investeringen beräknas till cirka 50 miljoner kronor.

- Vårt mål är att Göteborgsregionen ska bli ledande i Sverige när det gäller att sortera ut och samla in matavfall och ta till vara på den stora nytta som finns i det biologiska avfallet i form av biogas och rötrester som kan återföras till jordbruket, säger Renovas vd Christian Baarlid.

Vid förbehandlingsanläggningen kommer matavfall att sönderdelas och blandas till en massa (en så kallad slurry) som i sin tur kommer att transporteras till en anläggning för rötning till biogas.

Biogas är en förnybar grön gas och det ur klimatperspektiv bästa fordonsbränslet. Efterfrågan på biogas är mycket stor, både regionalt och nationellt.

- Renova har ett stort ansvar för att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Om kommunerna i Göteborgsregionen framgångsrikt lyckas öka volymen av utsorterat matavfall kommer vi längre fram överväga att även bygga en egen anläggning för rötning till biogas, säger Christian Baarlid.

Beslutet i Renovas styrelse innebär ett första steg i företagets biogassatsning. Förbehandlings-anläggningen,med en kapacitet att behandla 40 000 ton matavfall per år, beräknas stå klar på Marieholm under andra halvåret 2011.

Inom Göteborgsregionen har kommunerna kommit olika långt i arbetet med att sortera ut och samla in hushållens matavfall. Enligt en nyligen fastställd regional avfallsplan ska hälften av allt matavfall sorteras ut för biologisk behandling senast år 2020. Det motsvarar 32 000 ton, vilket är drygt dubbelt så mycket som sorterades ut under 2009.

Presskontakt: Christian Kallerdahl, 0705 678 672

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.