Skip to main content

Brist på influensavaccin oroar Reumatikerförbundet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 10:28 CET

Reumatikerförbundet reagerar kraftigt på nyheten om att det råder brist på influensavaccin i Sverige. Enligt Läkemedelsverket kan det finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, men det finns idag ingen nationell sammanställning.

-Många personer med reumatiska sjukdomar tillhör riskgrupperna som uppmanas av vården att vaccinera sig. Influensan är i sig ingen nyhet. Den kommer varje år. Därför är det anmärkningsvärt att det inte finns bättre beredskap för att täcka de behov som finns, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

-Jag vill veta vad landstingen gör för att garantera att personer som tillhör riskgrupperna, till exempel gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, får tillgång till vaccinet, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.