Skip to main content

Taggar

riskkapital

venture capital

tillväxt

rapporter

riskkapital 106 private equity 104 venture capital 103 tillväxt 99 buyout 67 remissvar 47 välfärd 17 rapporter 12 skatt 8 svca 6 affärsänglar 5 sysselsättning 5 entreprenörer 5 tillväxtkapital 4 carried interest 4 private equity and venture capital investment 4 konkurrenskraft 4 svenska riskkapitalföreningen 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 private equity conferences 2 kapitalanskaffning 2 personaloptioner 2 growth capital 2 ung företagsamhet 2 pwc 2 gabriel urwitz 2 politik 2 nasdaq 2 private equity association 1 tech 1 ap-fonderna 1 marie reinius 1 statsfinanser 1 riskkapitalet 1 almedalen2013 1 samhällsnyttig investering 1 börsen 2013 1 altor 1 eqt 1 almedalsveckan 1 marie reinius vd 1 2016:45 1 vårproposition 1 remiss 1 kupongskatt 1 limited partners 1 avgående vd 1 vc 1 delningsekonomi 1 Fondutredningen 1 ekonomi 1 anna-karin hatt 1 innovation 1 arekap 1 riskapital 2013 1 optionsbeskattning 1 startups 1 marie reinius ceo 1 ordförande 1 vårpropositionen 1 statsfinanserna 1 skatterätt 1 skatteverket 1 ipo 1 analysis 1 nyindustrialisering 1 listings 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 segulah 1 samhällsnytta 1 responsible investment 1 statsfinans 1 gustav öhman 1 tillväxtföretag 1 niklas ekdal 1 AIF-förvaltare 1 isabella de feudis 1 stock market 1 utredning 1 skandia 1 näringsdepartementet 1 startup 1 avyttringar 1 fondinvesterare 1 svensk ekonomi 1 finansiering 1 börsnoteringar 1 anna kinberg batra 1 uppförandekod 1 sharing economy 1 responsible investments 1 creandum 1 mikael damberg 1 vd 1 buy out 1 konferens 1 life science 1 magnus billing 1 connect 1 investeringar internationalisering tillväxt konkurrenskraft invest sweden innovationer affärsmöjligheter 1 aktivt ägande 1 Alternativa investeringsfonder 1 kapitalförsörjning 1 rapport 1 vinstandelar 1 cleantech 1 skola 1 almedalen 2013 1 friskola 1 marie reinius managing director 1 riskkapitalföreningen 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 riskkapitalbolag 1 sparande 1 maria ludvigsson 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Promemorian Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:59 CEST

SVCA:s remissyttrande över förslag till ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna.

Media no image

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Media no image

Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 16:47 CEST

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Media no image

Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 19:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Media no image

Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:30 CEST

​Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd.

Media no image

Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:00 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Media no image

SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Nyheter   •   Mar 06, 2017 09:55 CET

Välkommen och väntad Vi välkomnar AllBrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Media no image

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:48 CET

SVCA:s yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Media no image

Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Media no image

Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:45 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Media no image

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:56 CET

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Media no image
Media no image

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:29 CET

SVCA:s yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:57 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:38 CET

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget.

Media no image

Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:18 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 16:04 CET

Årets vinnare är EQT för årets fondresning EQT VII, Northzone & GP Bullhound för årets mest samhällsnyttiga investering i Matsmart och Altor Fund II för noteringen av Dustin. Årets hederpris ”Hall of Fame” går till Gabriel Urwitz, styrelseordförande i Segulah Advisor AB, för Urwitz mångåriga insatser för folkbildning om ägarformens roll i samhällsekonomin. Priserna avser 2015 års prestationer.

Media no image

Remissyttrande – En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 07:48 CET

2014-års Fondutredning har haft i uppdrag att göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och föreslå vilka ändringar som ska göras.

Media no image

Film från SVCA:s seminarium - Corporate Venture en nyckel för nyindustrialiseringen

Nyheter   •   Aug 26, 2016 14:09 CEST

​Hur kan Corporate Venture Capital i en svensk kontext accelerera innovationen?

Media no image

Film från SVCA:s seminarium - 3:12 regler för tillväxt

Nyheter   •   Aug 26, 2016 14:00 CEST

​Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat sedan 1990 års skattereform. Hur skapar vi ett långsiktiga konkurrenskraftiga spelregler som är förutsägbara och som bidrar till att attrahera kapital till svenska onoterade bolag?