Skip to main content

Taggar

riskkapital

venture capital

tillväxt

rapporter

private equity 103 riskkapital 99 venture capital 99 tillväxt 94 buyout 63 remissvar 48 välfärd 16 rapporter 9 skatt 7 svca 5 affärsänglar 5 tillväxtkapital 4 carried interest 3 riskkapitalfonder 3 growth capital 2 entreprenör 2 personaloptioner 2 entreprenörer 2 politik 2 nasdaq 2 svenska riskkapitalföreningen 2 gabriel urwitz 2 sysselsättning 2 konkurrenskraft 2 riskkapitalbolag 1 ung företagsamhet 1 sparande 1 maria ludvigsson 1 tech 1 ap-fonderna 1 marie reinius 1 statsfinanser 1 almedalen2013 1 samhällsnyttig investering 1 börsen 2013 1 altor 1 eqt 1 almedalsveckan 1 marie reinius vd 1 2016:45 1 vårproposition 1 remiss 1 kupongskatt 1 limited partners 1 avgående vd 1 vc 1 delningsekonomi 1 pwc 1 Fondutredningen 1 ekonomi 1 anna-karin hatt 1 arekap 1 riskapital 2013 1 optionsbeskattning 1 startups 1 marie reinius ceo 1 ordförande 1 vårpropositionen 1 kapitalanskaffning 1 statsfinanserna 1 skatterätt 1 skatteverket 1 ipo 1 analysis 1 nyindustrialisering 1 listings 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 segulah 1 samhällsnytta 1 statsfinans 1 gustav öhman 1 tillväxtföretag 1 niklas ekdal 1 AIF-förvaltare 1 isabella de feudis 1 stock market 1 utredning 1 skandia 1 näringsdepartementet 1 startup 1 fondinvesterare 1 svensk ekonomi 1 finansiering 1 börsnoteringar 1 anna kinberg batra 1 uppförandekod 1 sharing economy 1 creandum 1 mikael damberg 1 vd 1 buy out 1 life science 1 private equity and venture capital investment 1 magnus billing 1 connect 1 aktivt ägande 1 Alternativa investeringsfonder 1 kapitalförsörjning 1 rapport 1 vinstandelar 1 cleantech 1 skola 1 almedalen 2013 1 friskola 1 marie reinius managing director 1 riskkapitalföreningen 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:15 CET

SVCA:s remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer.

Media no image

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 19:14 CET

SVCA:s pris för: - Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V - Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst - Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB Priserna avser prestationer under räkenskapsåret 2016.

Media no image

Promemorian Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:59 CEST

SVCA:s remissyttrande över förslag till ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna.

Media no image

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Media no image

Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 16:47 CEST

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Media no image

Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 19:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Media no image

Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:30 CEST

​Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd.

Media no image

Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:00 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Media no image

SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Nyheter   •   Mar 06, 2017 09:55 CET

Välkommen och väntad Vi välkomnar AllBrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Media no image

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:48 CET

SVCA:s yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Media no image

Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Media no image

Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:45 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Media no image

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:56 CET

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Media no image
Media no image

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:29 CET

SVCA:s yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:57 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:38 CET

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget.

Media no image

Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:18 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 16:04 CET

Årets vinnare är EQT för årets fondresning EQT VII, Northzone & GP Bullhound för årets mest samhällsnyttiga investering i Matsmart och Altor Fund II för noteringen av Dustin. Årets hederpris ”Hall of Fame” går till Gabriel Urwitz, styrelseordförande i Segulah Advisor AB, för Urwitz mångåriga insatser för folkbildning om ägarformens roll i samhällsekonomin. Priserna avser 2015 års prestationer.

Media no image

Remissyttrande – En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 07:48 CET

2014-års Fondutredning har haft i uppdrag att göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och föreslå vilka ändringar som ska göras.