Skip to main content

Kommer buddhorna att leva i hundra år till?

Nyhet   •   Aug 23, 2016 14:00 CEST

Museets buddhor är älskade av unga som gamla för deras ståtlighet och den andliga stämning som skulpturerna omges av. Men de monumentala, flerhundraåriga träskulpturerna börjar bli sköra efter att ha ställts ut på museet i 100 år. Nu genomförs en röntgenundersökning för att ta reda på hur skulpturerna på bästa sätt ska bevaras i ytterligare hundra år.

Det var äventyraren Thorild Wulff som på uppdrag av Röhsska museet förvärvade buddhorna under sin Kinaexpedition 1912–13. När Röhsska museet grundades vid 1900-talets början var kinesiskt konsthantverk mycket omtyckt i Europa och framförallt i Sverige. Men det nyetablerade museet hade en begräsad budget för att köpa in föremål och istället för att handla kinesiska antikviteter i Europa lyckades museet med hjälp av donationer arrangera en insamlingsexpedition direkt till Kina. De föremål som Wulff förde med sig tillbaka till museet har blivit mycket omtyckta av museets besökare, och visats för allmänheten de senaste 100 åren. För att bättre kunna ta hand om de gamla träskulpturerna genomför museet därför en röntgenfotografering tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

– Genom resultaten av analyserna kan vi fatta väl underbyggda beslut när det gäller vård, konservering och långsiktig förvaltning av de känsliga föremålen, säger museets konservator Susanne Stenbäcken. Arbetet kommer att ge svar på frågor kring hur skulpturerna är uppbyggda och vilka material som använts. Förhoppningsvis kommer vi också kunna tidsbestämma dem med större säkerhet än tidigare, tillägger Susanne Stenbäcken.

Analyserna utförs i samarbetsprojektet ”Gästkollega vid kulturvårdslaboratoriet” med Riksantikvarieämbetet. De nya rönen om skulpturerna kommer att presenteras för museets publik i den permanenta östasiatiska utställningen, som efter omgestaltning och renovering planeras återöppna 2017.

Riksantikvarieämbetet gästar Röhsska museet den 2324 augusti 2016.

Vill du ha mer information eller boka en intervju? Kontakta oss gärna för ytterligare information.
Kontaktperson Röhsska museet: Ann Bergström, ann.bergstrom@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 75.
Kommunikationsansvarig Riksantikvarieämbetet: Åsa Sundin, asa.sundin@raa.se, +46 70 995 92 51.