Skip to main content

Föremål och formgivare sökbara via Röhsskas webb

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 12:59 CET

Ett äntligen för alla design-, mode- och konsthantverksentusiaster − nu finns föremål och formgivare sökbara via Röhsskas webb!

I Röhsska museets webbkatalog Sök i samlingarna, vilken nu är tillgänglig för alla – den designintresserade såväl som för forskaren, går det att söka bland de föremål och formgivare som finns representerade i museets samling.

De drygt 5 000 hittills registrerade föremålen i databasen är en bråkdel av de uppskattningsvis 50 000 föremål som finns i Röhsska museets samling. I webbkatalogen Sök i samlingarna finns nu 1 000 publicerade föremål och man ser exempel på de olika discipliner som museisamlingen innehåller –  som glas, keramik, textil, bokband, östasiatiskt, mode, möbler och exempel på några av våra mästerverk. Med den kompletterande kartan kan man få reda på vilka av föremålen som finns utställda i museet för närvarande.

I webbkatalogen presenteras grunduppgifter om föremålen, som till exempel upphovsman, titel, datering, förvärvsuppgifter samt tillhörande foto. Materialet har översatts för att vara tillgängligt på både svenska och engelska. Arbetet har också inneburit att Röhsska museet tagit fram ett grafiskt gränssnitt för hur sidan skall se ut samt gjort kartor över museet, fotograferat utställningshallar och skrivit introduktionstexter. I vissa fall presenteras föremålen även med en mer ingående text med uppgifter om verket samt utställningshistorik och litteraturreferenser. Under fliken Samlingar kan man tydligt se de olika föremålssamlingarna som föremålen tillhör, detta för att göra det så sökvänligt som möjligt för besökaren.

Databasarbetet med att digitalisera gamla katalogkort från 1906 pågår samtidigt som nya verk läggs in. Alla poster bearbetas successivt för att information som är ofullständig skall uppdateras.

Efter årsskiftet blir även cirka 400 jugendföremål ur museets samling sökbara via den europeiska webbportalen Europeana i digitaliseringsprojektet Partage Plus.

Röhsska museets databas/MuseumPlus och webbkatalog/eMuseumPlus är utvecklad och drivs av ©zetcom

Arbetet finansieras med externa medel, bl a med stöd från Europeana inom projektet Partage Plus, Riksbankens Jubileumsfond, Röhsska museets egna fondmedel som August Röhss fond samt extra samlings-/digitaliseringsstöd från Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Kontakta gärna mediaansvarig för att komma i kontakt med projektansvarig intendent Josefin Kilner och registrator Frida Lönnborg.


Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument