Skip to main content

Heli van der Valk ny ordförande för Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 10:00 CEST

Heli van der Valk. Foto: Jenny Jacobsson.

Heli van der Valk, honorär generalkonsul för Finland i Göteborg, efterträder Tomas Söderberg, fil dr h.c., som ledde föreningen under mer än två decennier fram till sin bortgång i januari 2019.

– Det känns både hedrande, roligt och spännande att axla ordförandeskapet, säger Heli van der Valk. Jag ser fram emot att tillsammans med den övriga styrelsen fortsätta i Tomas Söderbergs fotspår, och att bidra till arbetet med att berika museets samlingar genom donationer.

Värdefulla donationer till samlingarna

Röhsska museet slog upp portarna år 1916. Året efter instiftades Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner med prins Eugen som ordförande. Föreningens ändamål var att köpa in värdefulla konstslöjdföremål som i samförstånd med museets ledning skulle överlämnas till museet och införlivas med samlingarna.

Föreningen ger fortfarande bidrag till föremål som museet köper in. Under 2000-talet har man i samråd med museet arbetat aktivt för att öka andelen kvinnliga formgivare i samlingarna.

Stor betydelse för museet

– Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner har i över hundra år haft stor betydelse för Röhsska museet. Genom föreningens stödjande funktion hjälper de till att lyfta museets kvalitet och synlighet i form av nyförvärv till samlingen, stipendier och föreläsningar till såväl medlemmar som till allmänheten. Jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med en ny ordförande i spetsen, säger Nina Due, museichef.

Övriga ledamöter i styrelsen:
Henrik Hamboldt (vice ordförande), Margareta Appelqvist, Christina Nilroth, Annika Steen samt Nina Lundblad Jansson och Aina Nilsson Ström (suppleanter).

Deras Majestäter är första hedersledamöter i Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner.


Kontakt

Heli van der Valk
0705-82 81 30
heli@vandervalk.se

Eva Rosengren, presskontakt Röhsska museet
073-620 89 33
eva.rosengren@kultur.goteborg.se

Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Här presenteras historiska och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta utställningar. I samlingen ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom specialsamlingar av bland annat bokband, affischer, allmogetextiler och japanska träsnitt. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar. 

Röhsska museet ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning och arbetar utifrån stadens kulturpolitiska mål för att beröra, inspirera och möta publiken.

Bifogade filer

PDF-dokument