Skip to main content

Inbjudan till pressvisning torsd den 6.9, kl 10 av utställningen Ond design på Röhsska museet

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 16:15 CEST

2012.08.14

Inbjudan till pressvisning torsdag den 6.9, kl 10.

 Ond design på Röhsska museet

Ofta kommer design att handla om estetik eller ren funktion − ­inte om dess betydelse i ett större sammanhang.

 Med Ond design vill Röhsska museet diskutera designens roll i samhället.

Design ingår i våra liv, på gott och på ont. Inte minst är design en del av konsumtionssamhället.

Hur kan vi som konsumenter och producenter verka för en mer hållbar utveckling inom designfältet?

Hur vill vi ha det i vår designade värld?

Utställningen har vernissage lördagen den 8 september 2012 kl 13. Pågår t o m hösten 2013.

Välkommen på pressvisning torsdag 6 september kl 10.00, då vi bjuder på en god morgonfika.

O S A tisdagen den 4.9 till mediaansvarig Birgitta Wåhlander.

Clara Åhlvik, Staffan Bengtsson, Jelena Zetterström samt Ted Hesselbom, Röhsska museets chef närvarar vid pressvisningen.

Magasinet BRUNO kommer i samarbete med utställningen Ond design ut med ett

temanummer om ondska. Numret kommer att fungera som katalog till utställningen.

Magasinet BRUNO kom ut första gången i oktober 2011. Inriktningen är form i vid bemärkelse, d v s design, mode, konst, arkitektur och mat − både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Chefredaktör Staffan Bengtsson och Jelena Zetterström, redaktör och ansvarig utgivare.

 Clara Åhlvik, konstintendent och tidigare vd för Svensk Form är initiativtagare och projektansvarig. Projektet startade med förstudier tillsammans med ett flertal extern referensgrupper, bestående av forskare och sakkunniga, alla med olika förutsättningar och ingångar till projektet. Därefter började utställningsarbetet i nära samarbete med museet. 

Foton och tidigare pressmeddelande hittar du under: www.designmuseum.se/press/onddesign/press.htm

 

Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument