Skip to main content

Påminnelse om tillkännagivande av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2013

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2013 09:00 CEST

Påminnelse om tillkännagivande av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2013, onsdagen den 29 maj kl 11.00, på Röhsska museet

Prisnämndens ordförande, Röhsska museets tillträdande chef, Tom Hedqvist, tillkännager onsdagen den 29 maj klockan 11.00 årets mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris. Prissumman är 1 miljon svenska kronor, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Årets pristagare kommer att närvara vid mottagningen.

Ackreditering till pressmottagningen på Röhsska museet och om möjlighet att delta i lunchen, sker senast måndag den 27 maj till Birgitta Wåhlander på tel +46 (0)31 368 31 53 eller per e-post birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

Röhsska museet har förmånen att årligen dela ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden. Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg.

Prissumman är 1.000.000 SEK. Bland de designpriser där pristagaren väljs av en prisnämnd och priset utdelas årligen utgör Torsten och Wanja Söderberg det största priset i världen.

Priset delas ut i samband med en högtidlighet i Göteborg den 4 november. Museet visar fr o m den 5 november 2013  en utställning med årets pristagare.

 

Birgitta Wåhlander, media- och PR-ansvarig.


Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden